Hopp til innhold

Praktisk info

Skip to Navigation Skip navigation

Søknadsskjema

Hvilke skjema skal du fylle ut og sende til Montebellosenteret?

En fullstendig søknad inneholder:
1. Digitalt søknadsskjema
2. Legeerklæring (fra fastlege eller sykehuslege)* 
3. Evt. ledsagerdokument (fra fastlege eller sykehuslege)*
* Ikke mulig å sende elektronisk foreløpig

1. Digitalt søknadsskjema

 Her er det viktig du velger riktig søknadsskjema ang. kurset du søker til:


Søknadsskjema til:
- Trinn 1 «Kreft-hva nå?»
- Temakurs trinn 2 og 3


Søknadsskjema til: 
- Familiekurs -mor eller far kreftsyk
- Familiekurs -barn med kreftsykdom
- Påskedager på Montebebellosenteret


Søknadsskjema til
- Familiekurs - mor eller far død av kreft

2. Legeerklæring

Legegerklæring skal fylles ut av fastlege eller sykehuslege, og sendes i posten til Montebellosenteret. 
pdfLegeerklaering, Garanti og Regning

3. Ledsagerdokument

Skal du søke sammen med en pårørende, må også dette skjema fylles ut av fastlege eller sykehuslege, og sendes i posten til Montebellosenteret.
pdfDokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående (ledsagerdokument)

Inntak til kurs 

Hovedinntak gjøres fem uker før kursstart. Vi trenger komplette søknader til hovedinntak. 

Har du ikke mulighet til å søke digitalt, kan du bruke dette generelle søknadskjema: 
pdfGenerell søknadsskjema - papirvariant

Tilbake til toppen