Hopp til innhold

Praktisk info

Skip to Navigation Skip navigation

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema (innlogging med BankID)

Klikk her for å sende elektronisk

Obs søknaden blir registrert på den som logger seg inn med sin BankID. Søker du for barn eller andre, må du sende inn papirsøknad.  

pdfSøknadsskjema (papirvariant)

En fullstendig søknad inneholder:
- Søknadsskjema (elektronisk eller papirvariant)
- Legeerklæring (fra fastlege eller sykehuslege)* 
- Evt. ledsagerdokument (fra fastlege eller sykehuslege)*
* Ikke mulig å sende elektronisk foreløpig

pdfLegeerklaering, Garanti og Regning
pdfDokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående (ledsagerdokument)

Alle de 2 (3) skjemaene sendes direkte til Montebellosenteret. 

OBS: Til familiekurset "Mor eller far død av kreft" har vi eget søknadskjema hvor den etterlatte er søkeren.
Legeerklæring må påføres navn og fødselnr (11 siffer) på den avdøde. 

 De obligatoriske sjemaene som MÅ fylles ut av fastlege eller sykehuslege er det samme for alle kurs. 

Tilbake til toppen