Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation

La deg inspirere av Vebjørn Sand på kurset Skaperglede

Vebjorn SandDette blir en unik mulighet til å oppleve en uke med pur skaperglede sammen med Vebjørn Sand!

Vebjørn kommer til Montebello på kurset Skaperglede, som arrangeres av eimund Sand og Øivind Sand. Dette blir en lekende og humørfylt uke under fantasiens ledestjerne.

Kurs «Selvbilde, kropp og seksualitet»

kurs selvbilde kropp seksualitet på Montebellosenteret, MesnaliKreftsykdommen påvirker livet på mange ulike måter. Under og etter kreftbehandling kan kreftrammede møte utfordringer i seksualfunksjoner, selvbildet og forhold til egen kropp. Dette ble tydelig framstilt på et innslag NRK Østnytt hadde i februar i år.
Innslaget kan du se her.

Vi arranger et eget temakurs «Selvbilde, kropp og seksualitet» i samarbeid med Randi Gjessing og Tore Borg, kreftsykepleiere og spesialister i sexologisk rådgiving. 

Kurs for å samle krefter og få ny energi

skaper julMot slutten av året arrangerer Montebellosenteret 2 kurs som er litt annerledes enn de fleste andre kurs på senteret. Kursene "Skaperglede" og "Førjulsdager" er kurs hvor kreftdiagnose ikke er i fokus og hvor heller ikke foredragene handler om kreft og kreftbehandling. Målet for disse kursene er først og fremst å samle krefter og få ny energi.

Et inspirerende samarbeid med ISS

ISS side2Sommeren 2013 startet vi et nytt samarbeid med ISS som vår leverandør av renholdstjenester. Siden da har ISS hatt ansvar for renhold to ganger om dagen, syv dager i uken. Noe som vi er veldig fornøyd med. ISS har et team med dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. Det er spesielt artig å lese at også ISS er storfornøyd og stolte av å ha Montebellosenteret som kunde. Les her artikkelen om samarbeid i "ISS Avissen".

 

Kurs "Når tidsperspektivet er kort"

tidsperspektiv kortÅ leve med uvisshet i forhold til sykdom kan oppleves tungt og utfordrende, og i perioder kreve mer energi enn det en opplever å ha krefter til. Våre liv styres ikke bare av det som skjer rundt oss, men handler også om livsglede, om hvordan vi velger å forholde oss til alvorlig sykdom.

Montebellosenteret arrangerer kurs "Når tidsperspektivet er kort" 2. - 9. mai og 29. aug - 5. sept.
Kurset er for tidligere og nye kursdeltakere med kreftdiagnose som opplever stor grad av uforutsigbarhet i forhold til at tidsperspektivet kan være kort. Klikk her for mer info om kurset og hvordan du søker

Lymfeposten nr 1 - 2014

Vi har vært så heldige at Lymfeposten nr 1/2014 har publisert flere redaksjonelle artikler om Montebellosenteret. I det første artikkel forteller Torill Ensby om kursene "Lær å leve med lymfodem", om oppfølgingskurset "Lymfødem og trening" og viktigheten med å ha med seg samlivspartner i det første kurset. Neste artikkel er et intervju hvor Eline Flølo, fagkonsulent ved Montebello, snakker med en kursdeltaker om hennes tanker og erfaringer fra oppholdet til kurset "Lær å leve med lymfødem". Til slutt er det publisert en artikkel hvor en kursdeltaker deler hennes erfaringer med kurset "Kropp, pust og bevissthet"- medisink qigong. Tre interessante artikler som kan anbefales å lese:

Lær å leve med lymfødem - v/ Torill Ensby

Et godt pusterom fra hverdagens krav - v/ Aline Flølo

Qigongkurs på Montebello - v/ Gøril Tandberg Smestad

Kurset "Når tidsperspektivet er kort"

tidsperspektiv kort3Kurset ”Når tidsperspektivet er kort” ble gjennomført for første gang ved Montebellosenteret 2. – 9. mai. 16 deltakere var med i kurset i alder fra 30 år og til 70 år. De hadde mange tanker før de kom som de måtte tenke igjennom; ”Skal jeg tørre dette her? Skal jeg ta med meg ektefelle/nærstående inn i dette?  Passer jeg inn her?” 

Noen av forventingene kursdeltakerne hadde, var å dele erfaring med andre med uhelbredlig kreft, mestring av stress, avkobling, livslyst og få mer kunnskap og håp.

Er du i et parforhold, angår sykdommen også samlivspartneren

klatrevegg parParkurset "En del av hverandres liv" er for alle par som ønsker å lære mer om hvordan parforholdet og familien skal leve videre på en god måte med endringer som følge av kreft. Vi legger til rette også for unge par med små barn å søke til kurset med å tilby barnepass til barn opp til og med 3. klasse. Klikk her for mer informasjon, ring oss på 62 35 11 00 eller send e-post til . Kurset arrangeres 21. - 28. oktober.

 

Vakker notatbok med utvalgte dikt fra Målfrid J. Frahm

mjfj morgendagenblirfin 0176Markerer 15 år som lyriker 

Det er 15 år siden lyriker Målfrid J. Frahm Jensen debuterte med sin første diktsamling. Dikt har hun ført i pennen siden 14-årsalderen, og innen 2016 er omme har hun kommet med syv diktsamlinger. 

Utgir jubileumsbok 
Som jubileumsbok har Frahm Jensen valgt 28 dikt fra hennes syv diktsamlinger og satt disse inn i en notatbok som hun har kalt «Morgendagen blir fin». – Tittelen stammer fra et av mine favorittdikt, som ender med at morgendagen blir fin. Det er en setning full av håp. Selv om dagen i dag er vond og vanskelig må man ha tro på at morgendagen blir fin, sier jubilanten.
I notatboken er det 130 linjerte ark hvor leseren kan gjøre notater til tanker, refleksjoner, avtaler og annet. 

Forfatterens royalties fra jubileumsboken går til Montebellosenteret, hvor de skal brukes på livsmestringskurs for kreftpasienter, deres pårørende og barn som pårørende.

pdfHele intervjuet med forfatteren leser du her 

Notatboken kan bestilles ved å sende e-post til  
Kursdeltakere kan få kjøpt boken her på senteret. 

MONTEBELLOSTJERNEN

Montebellosenteret visjon 1I går, torsdag 15. september, ble Montebellostjernen avduket. Både kursdeltakerne og alle ansatte ved Montebellosenteret var inviterte til denne spesielle begivenheten. 

Montebellostjernen er en installasjon som er skapt av kunstnerne Øivind Sand og Eimund Sand i samarbeid med Vebjørn Sand og hele staben på Montebellosenteret. Verket visualiserer visjonen om å opplyse og oppløfte når livet er i endring.

 

Montebellosenteret visjon 2Mange har nok spurt seg: Hva er formelen bak Montebellosenterets sitt kursopplegg og den unike atmosfæren? Eimund Sand vil prøve å svare på dette spørsmålet ved å fortelle om Montebellostjernen. Stjernen er et forsøk på å fastholde Montebellosenterets visjon om å gi nytt perspektiv på livet. Det å gi nye perspektiver er jo stjerners arbeidsfelt: De opplyser og oppløfter.

Montebellostjernen har fem stjerneben og en krone med fem spir. Disse ti strålene representerer stjernens egenskaper og er en tolkning av Montebellosenterets  hovedmålsetting: «Lær å leve med endringer som følge av kreft». 

Tilbake til toppen