Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation

En del av hverandres liv - parkurs

parkurs 2015

Fokus i dette kurset er hvordan parforholdet og familien skal leve videre med endringer som følge av kreft. Metodene vil veksle mellom foredrag, samtaler parvis, og tid til refleksjon og ettertanke. Bruk av samtaler i grupper vil gi muligheter til å dele tanker og erfaringer knyttet til temaene.

Har du tenkt over at det er en stor fordel å ha det bra hjemme når sykdom rammer? Målet med dette kurset er å bidra til at deltakerne tilegner seg økt innsikt og forståelse for hverandres situasjon. Kurset arrangeres 6. - 13 febr. Les mer om kurset her.

Sosial nettverksstøtte og kreft - et forskningsprosjekt

Plakat ny oktober 2014

Viktig nyhet fra forskningsprosjektet "Sosial nettverksstøtte og kreft", av Senter for Krisepsykologi Bergen. Prosjektet har nå fått lov til å gi ALLE FAMILIER som blir inkludert tilbud om undervisningsopplegget til familien og de støttepersonene de selv velger ut. Hensikten er å øke nettverksstøtten til familien og bedre barnas livskvalitet og psykiske helse.

Konsekvensen av økt søknadsmengde

Montebellosenteret opplever større søknadsmengde enn noensinne. Likevel har det ikke lykkes oss å få en økning i årets rammebevilgning. Den statlige rammebevilgningen er på 14000 kurdøgn for 2014. Økt søknadsmengden har resultert i at vi har tilbudt flere søkere kursplass gjennom året.  Dette innebærer at vi må avslutte kursdriften vår allerede 5. desember i år og at vi er nødt til å avlyse kurset  Førjulsdager.

Vi beklager dette på det sterkeste!  Montebellosenteret vil arbeide aktivt mot 2015 i håp om at vi vil lykkes å få en større rammebevilgning for å ta i bruk mer av den ledige kapasitet ved senteret til beste for kreftpasienter og deres pårørende.

La deg inspirere av Vebjørn Sand på kurset Skaperglede

Vebjorn SandDette blir en unik mulighet til å oppleve en uke med pur skaperglede sammen med Vebjørn Sand!

Vebjørn kommer til Montebello på kurset Skaperglede, som arrangeres av eimund Sand og Øivind Sand. Dette blir en lekende og humørfylt uke under fantasiens ledestjerne.

Kurs «Selvbilde, kropp og seksualitet»

kurs selvbilde kropp seksualitet på Montebellosenteret, MesnaliKreftsykdommen påvirker livet på mange ulike måter. Under og etter kreftbehandling kan kreftrammede møte utfordringer i seksualfunksjoner, selvbildet og forhold til egen kropp. Dette ble tydelig framstilt på et innslag NRK Østnytt hadde i februar i år.
Innslaget kan du se her.

Vi arranger et eget temakurs «Selvbilde, kropp og seksualitet» i samarbeid med Randi Gjessing og Tore Borg, kreftsykepleiere og spesialister i sexologisk rådgiving. 

Kurs for å samle krefter og få ny energi

skaper julMot slutten av året arrangerer Montebellosenteret 2 kurs som er litt annerledes enn de fleste andre kurs på senteret. Kursene "Skaperglede" og "Førjulsdager" er kurs hvor kreftdiagnose ikke er i fokus og hvor heller ikke foredragene handler om kreft og kreftbehandling. Målet for disse kursene er først og fremst å samle krefter og få ny energi.

Et inspirerende samarbeid med ISS

ISS side2Sommeren 2013 startet vi et nytt samarbeid med ISS som vår leverandør av renholdstjenester. Siden da har ISS hatt ansvar for renhold to ganger om dagen, syv dager i uken. Noe som vi er veldig fornøyd med. ISS har et team med dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. Det er spesielt artig å lese at også ISS er storfornøyd og stolte av å ha Montebellosenteret som kunde. Les her artikkelen om samarbeid i "ISS Avissen".

 

Kurs "Når tidsperspektivet er kort"

tidsperspektiv kortÅ leve med uvisshet i forhold til sykdom kan oppleves tungt og utfordrende, og i perioder kreve mer energi enn det en opplever å ha krefter til. Våre liv styres ikke bare av det som skjer rundt oss, men handler også om livsglede, om hvordan vi velger å forholde oss til alvorlig sykdom.

Montebellosenteret arrangerer kurs "Når tidsperspektivet er kort" 2. - 9. mai og 29. aug - 5. sept.
Kurset er for tidligere og nye kursdeltakere med kreftdiagnose som opplever stor grad av uforutsigbarhet i forhold til at tidsperspektivet kan være kort. Klikk her for mer info om kurset og hvordan du søker

Lymfeposten nr 1 - 2014

Vi har vært så heldige at Lymfeposten nr 1/2014 har publisert flere redaksjonelle artikler om Montebellosenteret. I det første artikkel forteller Torill Ensby om kursene "Lær å leve med lymfodem", om oppfølgingskurset "Lymfødem og trening" og viktigheten med å ha med seg samlivspartner i det første kurset. Neste artikkel er et intervju hvor Eline Flølo, fagkonsulent ved Montebello, snakker med en kursdeltaker om hennes tanker og erfaringer fra oppholdet til kurset "Lær å leve med lymfødem". Til slutt er det publisert en artikkel hvor en kursdeltaker deler hennes erfaringer med kurset "Kropp, pust og bevissthet"- medisink qigong. Tre interessante artikler som kan anbefales å lese:

Lær å leve med lymfødem - v/ Torill Ensby

Et godt pusterom fra hverdagens krav - v/ Aline Flølo

Qigongkurs på Montebello - v/ Gøril Tandberg Smestad

Kurset "Når tidsperspektivet er kort"

tidsperspektiv kort3Kurset ”Når tidsperspektivet er kort” ble gjennomført for første gang ved Montebellosenteret 2. – 9. mai. 16 deltakere var med i kurset i alder fra 30 år og til 70 år. De hadde mange tanker før de kom som de måtte tenke igjennom; ”Skal jeg tørre dette her? Skal jeg ta med meg ektefelle/nærstående inn i dette?  Passer jeg inn her?” 

Noen av forventingene kursdeltakerne hadde, var å dele erfaring med andre med uhelbredlig kreft, mestring av stress, avkobling, livslyst og få mer kunnskap og håp.

Tilbake til toppen