Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation
Kurs selvbilde kropp MontebellosenteretKreft og kreftbehandling vil ofte gi utfordringer i forhold til selvbilde, kropp og seksualitet. Har du utfordringer i forhold til disse temaene og trenger kunnskap, råd og kanskje dele noen erfaringer med andre, kan kurset «Selvbilde, kropp og seksualitet» være noe for deg. Klikk her for mer info og hvordan søke. Kurset er tilrettelagt for alle som har eller har hatt kreft, med eller uten samlivspartner, og arrangeres 15. - 22. april.

julekonsert montebellosenteretLørdag 5. desember arrangerte Destinasjon Sjusjøen julekonsert med Torbjørn Dyrud på Sjusjøen Fjellkirke. Inngang var gratis men besøkere ble oppfordret å gi en pengegave til Montebellosenteret.  

Tusen takk til Sjusjøen Destinasjon for flott initiativ og for en hyggelig julekonsert. Julekonserten ble vellykket med et nesten fullsatt kirke og en Torbjørn Dyrud i storform. Det ble samlet inn over kr. 4000,- og vi er veldig takknemlig for denne gave! Pengegaven vil komme våre kursdeltakere til gode gjennom trivselstiltak med formål å gi hjelp til livsmestring. 


Kreft hva n lowKurset "Prostatakreft-hva nå?" arrangeres 19. - 26. februar. Kreftpasienter som er ferdig med primærbehandlingen og skal tilbake til hverdagen, sitter ofte igjen med mange ubesvarte spørsmål. Kurset «kreft – hva nå?» er tilrettelagt for både pasienten og pårørende/nærstående og du møter fagpersoner med spisskompetanse innen kreftbehandling, psykososial støtte og senskader og du møter andre i tilnærmet lik situasjon. Hovedmålsetning er «Lær å leve med endringer som følge av kreft». For mer informasjon om kurset og hvordan søke klikker du her.

jubilanter 25 rs jubileumOnsdag 6. januar, var det 25 år siden Montebellosenteret tok imot sine første kursdeltakere. Dette var et kurs for brystkreftopererte kvinner. På Montebellosenteret ble dagen markert med et kreativt verksted hvor alle ansatte, under veiledning av kunstnerne Eimund og Vebjørn Sand, jobbet med en kunstnerisk visualisering av visjonen til senteret. Dagen ble avsluttet med en festmiddag hvor 2 nåværende ansatte, som har jobbet for Montebello i alle disse 25 årene, ble hyllest som jubilanter. Jubilantene Eli Edvardsen og Britt Berntsen fikk et vakkert litografi av Vebjørn Sand i gave.
På bildet fra venstre: Eimund Sand, Eli Edvardsen, Torill Ensby, Britt Berntsen og Vebjørn Sand.
Winteraktivitetsuka MontebellosenteretAllerede i nå i desember har vi fått masse snø i Mesnali og på Sjusjøoen:-) Det lover godt for vår Vinteraktivitetsuka, som arrangeres 19. - 26. febr 2016. Er du interessert i en variert og innholdsrik uke med fokus på utendørsaktivitet, friluftsliv, matlaging, sosialt felleskap og mye moro? Da kan dette kurset være noe for deg! Les mer om kurset og for søknadskjema her.

Hvil i fred Tore

Vår alles Tore har omkommet i en tragisk ulykke på isen på Sør-Mesna. Våre varmeste tanker går til hans nærmeste.
Hvil i fred Tore.

klatrevegg parHar du tenkt over at det er en stor fordel å ha det bra hjemme når sykdom rammer? De fleste av de ca. 29000 mennesker som årlig får kreft i Norge lever i parforhold. Sykdommen angår derfor også ektefelle/samboer. Hvordan dere har det sammen, betyr mye for livet videre med kreften. Nyere forskning er tydelig på at folk har bedre livskvalitet når parforholdet er bra. Evnen til å takle sykdom og motgang blir også bedre når dere på en god måte kan være sammen om det som skjer. Vi arrangerer parkurset «En del av hverandres liv» 29. jan - 5. febr. 2016. Ta kontakt for mer info eller sendt søknad hvis du er interessert i dette tema.

Les mer om parkurset «En del av hverandres liv» her

Montebellosenteret er i samme situasjon som i fjor. Søknadsmengden har igjen økt betraktelig og er større enn noensinne. Likevel har det ikke lykkes oss å få en økning i årets rammebevilgning. Den statlige rammebevilgningen er fortsatt på 14000 kurdøgn pr år. Økt søknadsmengden har resultert i at vi har tilbudt flere søkere kursplass gjennom året.  Dette innebærer at vi må redusere kursdriften mot slutten av året. Vi er nødt til å avlyse kursene Medisinsk Qigong og Energibalanse i hverdagen, samtidig at vi må korte ned kurset Førjulsdager fra to-uker til en uke.

Vi beklager dette på det sterkeste!  Montebellosenteret vil arbeide aktivt mot 2016 i håp om at vi vil lykkes å få en større rammebevilgning for å ta i bruk mer av den ledige kapasitet ved senteret til beste for kreftpasienter og deres pårørende.

Tusen hjertelig takk for alle hyggelige gratulasjoner og hilsninger vi har fått i anledning 25 års jubileet! Dagen ble feiret sammen med våre kursdeltakere og inviterte gjester. Programmet startet med en "smak av Montebello" som bestod av mange lekre småretter, alt laget av vårt eget kjøkken. Deretter tok Morten Jostad regi med en fantastisk vandring, ute og inne, med dikt, tekster og musikk. Vandringen ble avsluttet med lansering av jubileumsboken "En hyllest til livet". Takk til alle for en minnerik dag!  NRK-Østnytt var inne på direkten fra storstua:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP99100815/08-10-2015#t=9m8s


MONTEBELLOSENTERET - en oase for kreftrammede fyller 25 år

I 25 år har Montebellosenteret vært en internasjonalt anerkjent pionerinstitusjon på sitt område. Tallrike kreftpasienter og pårørende har fått et nytt perspektiv på livet gjennom kurs ved Montebellosenteret. Senterets mål er å gi de berørte hjelp til å leve med endringer som følge av kreft. Fokus er på mulighetene, i stedet for begrensningene, i et miljø der kvalitet, estetikk og kunst er nøkkelord. Montebellosenteret tar vare på hele mennesket, og hele familien, uansett hvor de kommer fra i Norge.

I 1990 ble Stiftelsen Montebellosenteret opprettet av Sosialdepartementet og Det Norske Radiumhospitalet i fellesskap. Virksomheten ved Montebellosenteret er kursaktivitet og kursutvikling for kreftpasienter og deres pårørende. Kursdeltakerne bor på senteret under hele oppholdet. De ulike kursene har forskjellig tilnærming, men alle hviler på sentrale elementer som fellesskap og samvær med andre over tid, kunnskap gjennom formidling, kunst- og naturopplevelser, samtaler og erfaringsutveksling. Det gis også tid til ettertanke og refleksjon. Samlet vil dette gi nye perspektiver for livet videre, uavhengig av om det blir langt eller kort.

Tilbake til toppen