Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation

Sommerdager 2012

 

Kurset "Sommerdager" ble gjennomført de to første ukene i juni. Dette er et kurs der deltagerne gis mulighet for inspirasjon og gode opplevelser. Tema setter fokus på livets muligheter selv om fremtiden kan oppleves uforutsigbar. Det legges til rette for turer på fjellet, i skogen eller til brygga.

Inspirasjon gjennom sosialt fellesskap, sang, musikk og litteratur vil kunne bidra til sommerglede og reflektert ettertanke. Det var også anledning til å besøke dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk.

Litteraturdelen arrangeres i samarbeid med Nansenskolen på Lillehammer. Gjennom forelesninger og samtaler belyses sider ved Henrik Ibsens, Bjørnstjerne Bjørnsons og Sigrid Undsets liv og diktning.

Les reportasje fra Sommerdager 2012 i GD (Gudbrandsdølen Dagningen) her

 

 

Flott pengegave fra barna ved Søre Ål skole

Mandag 16. april var Montebellosenteret ved senterleder Torill Ensby og aktivitetskoordinator Randi Myhre invitert til den daglige samlingsstunden ved Søre Ål skole. Anledningen var overrekkelse av en sjekk på hele 20 000 kroner som ble samlet inn under skolens vintermarked. Montebellosenteret setter stor pris på et slikt engasjement og takker hjerteligst for gaven!

 

Pengene vil, etter samstemt godkjenning fra alle barna, brukes til å legge til rette for aktiviteter i området rundt en lavvo som Montbellosenteret nå er i gang med å planlegge byggingen av.

 

Les artikkel i GD om gaveoverrekkelsen

Én av tre får senskader

Aftenposten-19

Moderne kreftbehandling redder stadig flere liv, men kan ha alvorlige bivirkninger. Én av tre opplever bivirkninger og senskader. i 2009 var det nær 200 000 såkalte kreftoverlevende i Norge.

 

Dette feltet er en av hovedsatsningene til Montebello Senteret, og "Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft", som ledes av Professor dr. med. Sophie Dorothea Fosså, er et samarbeidsprosjekt mellom Radiumhospitalet og Montebello Senteret.

 

Les avisomtalen i Aftenposten fra 19 juli 2011 om dette temaet her.

 

 

Montebellosenteret i en særstilling

021_montebello_fra_dammen

Montebellosenteret har en fristilt og landsdekkende funksjon i motsetning til andre rehabiliteringssentre. Disse er knyttet opp til de enkelte helseforetak hvor rehabiliteringsplasser kjøpes og disponeres av foretakene.

For Montebellosenteret gjelder ikke dette. Søknad om plass sendes direkte til senteret. Opphold betales ikke av det enkelte helseforetak, men dekkes direkte gjennom folketrygden § 5-22.

Montebellosenteret med sin landsdekkende funksjon representerer derfor et nyttig og verdifullt tillegg til de etablerte rehabiliteringsplassene. Reiseutgifter og opphold dekkes av HELFO. Kursdeltagerne betaler
kr 153,- pr døgn i egenandel for den som har kreft, og kr 102,- for nær pårørende/nærstående. Barn ingen egenandel.

Familiens utgifter blir de samme enten man bor på Lillehammer eller
i Vadsø.Arbeid og meningsfylt aktivitet

arbeid_og_meningsfylt_aktivitet

Vi kan hjelpe deg videre

Montebellosenteret er nå godt i gang med å videreutvikle kurskonseptet tilpasset arbeid og meningsfylt aktivitet. Det vil bli arrangert flere kurs med dette temaet også i 2011. Mål for kursene er å bidra til å styrke meningsfylt aktivitet, med eller uten yrkesdeltagelse.

Metodene veksler mellom foredrag, øvelser, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Bruk av samtaler i grupper skal gi muligheter til å dele tanker og erfaringer knyttet til tema. Fokus i dette kurset er ikke kreft og kreftbehandling, men hvordan komme videre i forhold til arbeid og meningsfylt aktivitet.

Kursinnhold og gjennomføring er i samarbeid med Sævar Berg Gudbergsson som har lang og bred erfaring innen fagfeltet, blant annet som sosionom ved Radiumhospitalet fra 1992, og ved sosialt arbeid med kronisk syke og funksjonshemmede i Norge og Island fra 1982.

Dersom du er interessert i plass på kurset, eller har spørsmål om dette, kontakt oss gjerne på tlf. 62351100 eller mail.

Last ned Kursinvitasjon

 

Tilbake til toppen