Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation

Åpning av den nye utsmykkede blomsterkorridoren

 

Åpning blomsterkorridor p mbsFotokunster Knut Bry har fotografert vår norske fjellflora og motivene har vi brukt til utsmykning av både rommene og dørende til hotellavdelingen i hovedbygningen.

En spennende mix av stiliserte blomster med vakre naturbilder skaper en helt ny opplevelse på hotellavdelingen. Kursdeltakere vandrer gjennom norsk flora, og møter mange kjente og noen mindre kjente norske fjellblomster. Forhåpentlig vil disse bildene gi glede, ro og styrke i en livsendringsprosess kursdelterne jobber med. 

Avdelingen er "offisielt" åpnet på torsdag 17. januar. Både våre kursdeltakere og ansatte var invitert til åpningen og det ble en hyggelig happening. 

Klikk på bilde for å lese artikkelen Gudbrandsdølen Dagningen skrev om åpningen.

Gaver og donasjoner

Montebellosenteret kan takke mange privatpersoner, lag og foreninger og selskaper for små og store gaver.  Nytt auditorium (bygd 1998) og trivselsanlegget (ferdig 2002) er takket være gaver fra private bidragsytere.

Senteret har nylig gjennomført sitt største byggeprosjekt hittil. Lions Norge var sammen med Kreftforeningen primus motor for å skaffe penger med Lions Røde Fjær aksjon i 2004. Med unntak av Statens tilskudd på 2 mill. til TV2-aksjonen, så har hele utbygningen vært finansiert av innsamlede midler og gaver.

Små og store bidrag til trivselstiltaksom turer og underholdning for kursdeltagerne har bidratt til at dette er blitt en viktig og verdifull del av kurstilbudene. En dag på Hunderfossen i familiekursene blir muliggjort som følge av dette.

Om du vil gi oss en gave eller donasjon er vårt kontonummer 7262.05.17292. Hvis du ønsker at pengene skal gå til spesielle formål, kan du angi dette på giroen: "Trivsels-tiltak", "Gave til oppussing" el. I tillegg ønsker vi at du merker giroen med navn og adresse.

Mot nye horisonter

 

motnyehorisonterLillian Ueland og Sissel Torp Kogstad har vært på kurset ved Montebellosenteret i 2010. Det var på dette kurset drømmen til Lillian begynte å spire. Nå i sommer har diktboka "Mot nye horisonter" blitt utgitt. Boka er illustrert av Sissel.

Les her intervju vi hadde med Lillian og Sissel

 


 

Arbeid og aktiv sosial deltakelse

 

Opplever du at det er vanskelig å komme tilbake til yrkesaktivitet eller å delta aktivt i sosiale sammenhenger? Er du i alderen 24-64 år? 

Da inviterer vi deg gjerne på vårt temakurs "Arbeid og aktiv sosial deltakelse". 
Dato til kurset: 16. til 23. november 2012
Les mer om kursets innhold her

Skaperglede: spennende kurs for alle!

 

Dette kurset gir deg en positiv opplevelse i hverdagen!

Montebellosenteret inviterer til en kreativ uke i høst, hvor alle kan delta. Deltakerne kan oppleve ekte atelierstemning uten at det krever kunsteriske ferdigheter. Vi maler, bygger kulisser, former skulpturer, skaper lyd og klangbilder, setter sammen kostymer. En sosial, lekende og humørfylt uke munner ut i en festaften der vi selv er figurene i et stort tablå, et stort bilde vi selv har skapt. Kurset arrangeres i samarbeid med kunstnerne Øivind Sand og Eimund Sand. Dette kurset må du bare har opplevt! 

Hjertelig velkommen på 26. oktober.

For mer info og påmelding klikk her 

 

Sommerdager 2012

 

Kurset "Sommerdager" ble gjennomført de to første ukene i juni. Dette er et kurs der deltagerne gis mulighet for inspirasjon og gode opplevelser. Tema setter fokus på livets muligheter selv om fremtiden kan oppleves uforutsigbar. Det legges til rette for turer på fjellet, i skogen eller til brygga.

Inspirasjon gjennom sosialt fellesskap, sang, musikk og litteratur vil kunne bidra til sommerglede og reflektert ettertanke. Det var også anledning til å besøke dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk.

Litteraturdelen arrangeres i samarbeid med Nansenskolen på Lillehammer. Gjennom forelesninger og samtaler belyses sider ved Henrik Ibsens, Bjørnstjerne Bjørnsons og Sigrid Undsets liv og diktning.

Les reportasje fra Sommerdager 2012 i GD (Gudbrandsdølen Dagningen) her

 

 

Flott pengegave fra barna ved Søre Ål skole

Mandag 16. april var Montebellosenteret ved senterleder Torill Ensby og aktivitetskoordinator Randi Myhre invitert til den daglige samlingsstunden ved Søre Ål skole. Anledningen var overrekkelse av en sjekk på hele 20 000 kroner som ble samlet inn under skolens vintermarked. Montebellosenteret setter stor pris på et slikt engasjement og takker hjerteligst for gaven!

 

Pengene vil, etter samstemt godkjenning fra alle barna, brukes til å legge til rette for aktiviteter i området rundt en lavvo som Montbellosenteret nå er i gang med å planlegge byggingen av.

 

Les artikkel i GD om gaveoverrekkelsen

Én av tre får senskader

Aftenposten-19

Moderne kreftbehandling redder stadig flere liv, men kan ha alvorlige bivirkninger. Én av tre opplever bivirkninger og senskader. i 2009 var det nær 200 000 såkalte kreftoverlevende i Norge.

 

Dette feltet er en av hovedsatsningene til Montebello Senteret, og "Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft", som ledes av Professor dr. med. Sophie Dorothea Fosså, er et samarbeidsprosjekt mellom Radiumhospitalet og Montebello Senteret.

 

Les avisomtalen i Aftenposten fra 19 juli 2011 om dette temaet her.

 

 

Montebellosenteret i en særstilling

021_montebello_fra_dammen

Montebellosenteret har en fristilt og landsdekkende funksjon i motsetning til andre rehabiliteringssentre. Disse er knyttet opp til de enkelte helseforetak hvor rehabiliteringsplasser kjøpes og disponeres av foretakene.

For Montebellosenteret gjelder ikke dette. Søknad om plass sendes direkte til senteret. Opphold betales ikke av det enkelte helseforetak, men dekkes direkte gjennom folketrygden § 5-22.

Montebellosenteret med sin landsdekkende funksjon representerer derfor et nyttig og verdifullt tillegg til de etablerte rehabiliteringsplassene. Reiseutgifter og opphold dekkes av HELFO. Kursdeltagerne betaler
kr 153,- pr døgn i egenandel for den som har kreft, og kr 102,- for nær pårørende/nærstående. Barn ingen egenandel.

Familiens utgifter blir de samme enten man bor på Lillehammer eller
i Vadsø.Arbeid og meningsfylt aktivitet

arbeid_og_meningsfylt_aktivitet

Vi kan hjelpe deg videre

Montebellosenteret er nå godt i gang med å videreutvikle kurskonseptet tilpasset arbeid og meningsfylt aktivitet. Det vil bli arrangert flere kurs med dette temaet også i 2011. Mål for kursene er å bidra til å styrke meningsfylt aktivitet, med eller uten yrkesdeltagelse.

Metodene veksler mellom foredrag, øvelser, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Bruk av samtaler i grupper skal gi muligheter til å dele tanker og erfaringer knyttet til tema. Fokus i dette kurset er ikke kreft og kreftbehandling, men hvordan komme videre i forhold til arbeid og meningsfylt aktivitet.

Kursinnhold og gjennomføring er i samarbeid med Sævar Berg Gudbergsson som har lang og bred erfaring innen fagfeltet, blant annet som sosionom ved Radiumhospitalet fra 1992, og ved sosialt arbeid med kronisk syke og funksjonshemmede i Norge og Island fra 1982.

Dersom du er interessert i plass på kurset, eller har spørsmål om dette, kontakt oss gjerne på tlf. 62351100 eller mail.

Last ned Kursinvitasjon

 

Tilbake til toppen