Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Vi gleder oss til gradvis gjenåpning fra september. Vi har tilpasset inntakskriterier for å sikre at alle som kan komme på kurs i høst, skal føle seg trygge og godt ivaretatt. 
Våre diagnosespesifikke livsmestringskurs «Kreft-hva nå?» arrangeres for følgende diagnoser: Brystkreft, prostatakreft, hud- og føflekkreft, mage- og tarmkreft, gynekologisk kreft og "alle krefttyper". 

På kurset treffer du andre med samme diagnose som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. Du får kunnskap om kreftbehandling, deler erfaringer, få innsikt i seneffekter og håndtering av psykososiale utfordringer. Få veiledning i fysisk aktivitet med tips og råd og informasjon om kosthold og ernæring. Gjennom kursprosessen vil du få innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer, og hva som kan være mest hensiktsmessig for veien videre i ditt liv. Kursene gjennomføres med maks 30 deltakere for å kunne ivareta alle smittevernstiltak. Revurdert kursoversikt for høst/vinter 2020 finner du her. 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen