Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation


MONTEBELLOSENTERET - en oase for kreftrammede fyller 25 år

I 25 år har Montebellosenteret vært en internasjonalt anerkjent pionerinstitusjon på sitt område. Tallrike kreftpasienter og pårørende har fått et nytt perspektiv på livet gjennom kurs ved Montebellosenteret. Senterets mål er å gi de berørte hjelp til å leve med endringer som følge av kreft. Fokus er på mulighetene, i stedet for begrensningene, i et miljø der kvalitet, estetikk og kunst er nøkkelord. Montebellosenteret tar vare på hele mennesket, og hele familien, uansett hvor de kommer fra i Norge.

I 1990 ble Stiftelsen Montebellosenteret opprettet av Sosialdepartementet og Det Norske Radiumhospitalet i fellesskap. Virksomheten ved Montebellosenteret er kursaktivitet og kursutvikling for kreftpasienter og deres pårørende. Kursdeltakerne bor på senteret under hele oppholdet. De ulike kursene har forskjellig tilnærming, men alle hviler på sentrale elementer som fellesskap og samvær med andre over tid, kunnskap gjennom formidling, kunst- og naturopplevelser, samtaler og erfaringsutveksling. Det gis også tid til ettertanke og refleksjon. Samlet vil dette gi nye perspektiver for livet videre, uavhengig av om det blir langt eller kort.

MBS har en faglig driftsmodell hvor vi har knyttet til oss et nettverk av høyt kvalifiserte fagpersoner med ulik spisskompetanse som bidrar til kursgjennomføring og fagutvikling. Logistikken, kontinuiteten og prosessen i de enkelte kursukene ivaretas av den faste fagstaben ved senteret. Senteret har fortsatt en sterk forankring i Radiumhospitalet. På familiekursene har Montebellosenteret en samarbeidsavtale med Senter for krisepsykologi i Bergen for å gi barn og unge et best mulig tilbud som pårørende.

Et ideelt offentlig og privat samarbeid
Uten støtte fra utallige private givere over hele landet, fattige som rike, kunne Montebellosenteret vanskelig ha blitt hva det er i dag. Fra 1990 er alt som er bygget på Montebellosenteret finansiert med midler fra private givere. Til sammen er det investert over 100 millioner kroner fra gavemidler for å gi senteret den standarden det har i dag. De største bidragene kom fra Lions ”Røde Fjær aksjon” og Kreftforeningens ”Krafttak mot kreft” i 2004. Ingen av de private giverne har forlangt noe igjen for sine bidrag.

Jubileumsfeiringen 8. oktober kl. 16.00 på Montebellosenteret i Mesnali
Skuespiller og dramaturg Morten Jostad har skrevet og utviklet vandrespillet «En hyllest til livet»Vandrespillet blir framført av Morten Jostad selv, sammen med Teater Leven ved Henrik Slåen og Helena Klarén. Kristin Sevaldsen fremfører egenkomponert musikk på saksofon og Arnhild Vik spiller på flygel og piano. Både kursdeltakere og inviterte gjester skal få være med på vandring «En hyllest til livet» under jubileumsfeiringen. Vandringen avsluttes med lansering av Montebellosenterets jubileumsbok.

Pressen inviteres til jubileumsfeiring i Mesnali 8. oktober kl.16.00.

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen