Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Montebellosenteret visjon 1I går, torsdag 15. september, ble Montebellostjernen avduket. Både kursdeltakerne og alle ansatte ved Montebellosenteret var inviterte til denne spesielle begivenheten. 

Montebellostjernen er en installasjon som er skapt av kunstnerne Øivind Sand og Eimund Sand i samarbeid med Vebjørn Sand og hele staben på Montebellosenteret. Verket visualiserer visjonen om å opplyse og oppløfte når livet er i endring.

 

Montebellosenteret visjon 2Mange har nok spurt seg: Hva er formelen bak Montebellosenterets sitt kursopplegg og den unike atmosfæren? Eimund Sand vil prøve å svare på dette spørsmålet ved å fortelle om Montebellostjernen. Stjernen er et forsøk på å fastholde Montebellosenterets visjon om å gi nytt perspektiv på livet. Det å gi nye perspektiver er jo stjerners arbeidsfelt: De opplyser og oppløfter.

Montebellostjernen har fem stjerneben og en krone med fem spir. Disse ti strålene representerer stjernens egenskaper og er en tolkning av Montebellosenterets  hovedmålsetting: «Lær å leve med endringer som følge av kreft». 

I denne målsettingen er to hovedmål nevnt: det å lære og det å leve. Dette er også 
entrale sider av en stjernes virksomhet, den både opplyser og gir liv. 
Montebellosenteret formidler viten på den ene siden og åpner veien tilbake til livet på 
den andre. 
Vår viten om kreft og kreftbehandling er i stadig utvikling – det er aktuell kunnskap. 
Den innsikten vi har om menneskelivet i sin alminnelighet er derimot tidløs og del av 
en tenkning som er like gammel som menneskeheten. Her kan vi lytte til mange 
tradisjoner og kulturer. Samtalen om livet forener oss på vår vandring under stjernene.

Det arbeides med å lage en bok om Montebellostjernen. Boka Montebellostjernen forsøker å fange i ord og bilder, det som stjernen forsøker å fange i en form: Montebellosenterts sjel.

pdfHer kan du laste ned en forsmak av boka Montebellostjernen

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen