Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

tidsperspektiv kort3Kurset ”Når tidsperspektivet er kort” ble gjennomført for første gang ved Montebellosenteret 2. – 9. mai. 16 deltakere var med i kurset i alder fra 30 år og til 70 år. De hadde mange tanker før de kom som de måtte tenke igjennom; ”Skal jeg tørre dette her? Skal jeg ta med meg ektefelle/nærstående inn i dette?  Passer jeg inn her?” 

Noen av forventingene kursdeltakerne hadde, var å dele erfaring med andre med uhelbredlig kreft, mestring av stress, avkobling, livslyst og få mer kunnskap og håp.

Deltakerne tilegnet seg mer kunnskap og erfaring gjennom ulike prosesser: Gjennom foredrag med foredragsholdere som har bred og lang erfaring innenfor feltet, gjennom erfaringsutveksling både i grupper, men også over matbordet og deltakerne fikk prøvd ulike teknikker for å mestre stress og angst (pusteøvelser, avspenning og informasjon om praktiske mestringsstrategier).

Ved oppsummering kom det frem at det viktigste for dem var å få møte andre pasienter med uhelbredlig kreftsykdom og deres pårørende.

 Det som også kom frem var at ting man lurte på før, eller ikke turte å snakke om og som skapte stress og dårlig kommunikasjon, var løftet frem nå.  De konkluderte med at dette kurset var helt unikt og at de nå kunne bruke energien på noe som gav mening. De snakket også om at nå har de fått anledning til å sette ord på sorger over at fremtiden blir annerledes enn de skulle ha ønsket. Kursdeltakerne ga uttrykk for at de skulle dra hjem med mindre engstelse, større trygghet og større håp enn de hadde når de kom.

Kurset er gjennomført med samarbeid med Bjørg Landmark og Ann Bøhler.

 Neste kurset ”Når tidsperspektivet er kort” blir arrangert 29. aug – 5. sept. For mer info ta gjerne kontakt med Silje Højlund på epost: eller ring på tlf 62 35 11 00. 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen