Hopp til innhold

helsepersonell slider

Skip to Navigation Skip navigation

I stillingen som Klinisk ernæringsfysiolog er du en viktig del av vårt gode kjøkken! 

pdfstillingsutlysning Klinisk ernæringsfysiolog

Med stolthet og stor glede har kjøkkenet vårt med kjøkkensjef Hanne Finstad i spissen, tatt imot Matomsorgsprisen 2018.

Dagens kurstilbud er bygget opp som en trinnmodell. Kreftsykdom handler om mer enn fysiske plager. Det er ulike behov i ulike faser av sykdommen. Alle kurs bygger på hovedmålsetttingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft». Kursopphold starter vanligvis med trinn 1 kurs «Kreft - hva nå?». Etter deltakelse på trinn 1 kan du søke videre kursopphold i forhold til egne behov for ulike tema (trinn 2 og 3) og tidspunkt. I alle kurs blir temaene godt utdypet i en helhetlig prosess. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning om hvilket kurs som passer for deg, eller hjelp med søknaden. Alle kurs kan søkes alene eller sammen med en nær pårørende. 

Til kursoversikt 2019

Eli og Gunnar Gjertsen har deltatt på flere kurs ved oss og kjenner Montebellosenteret godt fra innsiden. Og nå vil de gjerne informere andre om erfaringer og opplevelser ved kursopphold.

Mange av våre kursdeltakere har vist stor interesse for hagen vår. Derfor har vi utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere kursdeltakere, ved å bistå Kristin gjennom en uke med ulike oppgaver i hagen. 

Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai.

foredrag lowAntallet tilfeller av føflekkreft øker over hele verden, og vi i Norge er på verdenstoppen. I 2016 fikk 2114 nordmenn denne kreftformen. Dette er 20 ganger så mange tilfeller som på 1950-tallet, og er den kreftformen som øker mest i Norge, jmf KREFTregisteret.

For første gang arrangerer vi et eget "hud- og føflekkreft-hva nå?" kurs, 18. - 25. mai.
Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og innsikt i sin situasjon. Fokuset i kurset rettes mot dine ressurser og bevisstgjøring av dine mestringsverktøy. Kunnskapsformidling om kreft og seneffekter, mestringsstrategier og livet videre er hovedtema. Klikk her for mer info og/eller søke på kurs.

 

I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May Lisbeth Graff. Torill ble invitert av Sandefjord Kreftforening til et medlemsmøte, for å informere om tilbudene til kreftpasienter og pårørende ved Montebellosenteret. Blant mange spørsmål som Torill fikk fra medlemmene, vil vi spesielt nevne to, som kan være nyttig for mange:

  • Montebellosenteret tilbyr muligheten av å ta med en nær pårørende som også kan være venn eller venninne, en viktig person for den enkelte når livet røyner på. Flere på møtet nevnte at de følte seg alene når det var par og vegret seg av den grunn til å søke om opphold. De satt stor pris på info de fikk om at du aldri var alene som «alenedeltaker», og muligheten til å ta med andre enn partner var viktig.
  • Muligheten av å kunne søke på andre kurs enn diagnosekurs (trinn 1) når kreften ikke var av ny dato og andre utfordringer etter hvert meldte seg som en senfølge. Dette er noe mange ikke visste var mulig.

«Jeg ble imponert og ydmyk i møte med mennesker som gir så mye av selg selv til så mange. Det var en glede å se hva er mulig når engasjement og medmenneskelig omsorg er drivkraften» sier Torill etter besøket. 

I går, tirsdag 6. februar 2018, fikk Montebellosenteret hyggelig besøk av helseministeren Bent Høie, Odd Bakken fra spesialisthelsetjenesteavdelingen og Cathrine Slaaen - Seniorrådgiver fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Lokalpolitikere Odd-Hermann Roel Børke - Leder og gruppeleder i Ringsaker Høyre og Lars Svendstad - Nestleder i Ringsaker FrP var også tilstede.  Fra Montebellosenteret deltok Idar Magne Holme - Styreformann, Jan Vincents Johannessen - Daglig leder, Torill Ensby - Senterleder og Eli Edvardsen – Ansatte-representant i styre. 

Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. Dagen organiseres av Den internasjonale kreftunionen, og formålet er å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer i denne kampen. Flere blir friske eller lever lengre med kreftsykdom, takket være forskningsgjennombrudd og bedre behandling. Fokus på psykososial støtte for kreftpasienter og deres pårørende er et høyt aktuelt tema. Kreftforeningen, Stiftelsen Innen 48 timer og Kreftomsorg Rogaland er pådrivere for implementering av psykososiale forhold i det allerede etablerte pakkeforløp for kreft. 

Montebellosenteret har arrangert livsmestringskurs for kreftpasienter og deres pårørende i 27 år, og har erfart at mange trenger hjelp og støtte i  endringene kreft har ført til i eget livet. Ikke minst gjelder dette også for pårørende.

Tilbake til toppen