Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation
  • Kurs 37b-22
  • Pilegrimsvandring

  • 16.09.2022 - 23.09.2022 (7 dager)
  • Temakurs (Trinn 2)

Trygt opphold

Montebellosenteret følger til enver tid gjeldende smittevernråd og retningslinjer fra myndighetene ift Covid-19, slik at du skal få et godt og trygt opphold. Din sikkerhet er aller viktigst for oss. Derfor vil både inntakskriterier og kursgjennomføring være litt annerledes enn vanlig. Vi gjennomfører kursene med færre deltakere enn vanlig.
Våre inntakskriterier ift Covid-19
Våre viktigste smitteverntiltak

Hvem er kurset for? 

På dette kurset setter du i gang en prosess med hensyn til mestring eksistensielle spørsmål, som ofte dukker opp i forbindelse med kreftsykdom. Kurset er for alle som ønsker å reflektere rundt eksistensielle temaer som en del av livet. Du kan søke alene, eller med en nær pårørende. Pårørende deltar i kurset på lik linje med den som har/har hatt kreftdiagnose.

Nye perspektiver på livet

Endringer som kreften fører med seg, kan også komme på det eksistensielle plan. En tidligere kursdeltager sa det slik:
«Om jeg får tilbake kreften, så kan jeg ikke tenke på det nå. Det er mer de forandringene som kreften har ført med seg, som fører meg inn i en eksistensiell krise. Hvem er jeg nå? Hvilke valg tar jeg og hvilke verdier skal jeg leve livet etter?»

Kursets innhold

Målet med kurset er at deltakerne får livsmot og hjelp til livstolkning. Kurset vil inneholde eksistensielle tema, presentert i foredrag og vandringer i naturen, med tekster knyttet til skog, fjell, vann og hverdagen. Vandringene er bygd opp omkring pilegrimstradisjonen med vandring i fellesskap, kombinert med individuell og felles refleksjon. Sentralt står undringen underveis, aktualisert gjennom poesi og de inntrykk naturen vi vandrer i gir oss. Kurset foregår i samarbeid med Hamar bispedømme.

Konkret anvendes pilegrimstradisjonen som en ytre ramme for en vandring i indre landskap. Vi vandrer ute uansett vær, og vi går en del på sti i relativt ulendt terreng. Vandringene foregår i et rolig tempo, og delvis i stillhet, slik at vi får god tid til å la oss påvirkes av naturen. Etter vandringene deler vi erfaringer og refleksjoner i grupper. Dette blir en uke hvor man stopper opp og åpner seg for refleksjon og ettertanke.

Du som står den kreftrammede nær i hverdagen

Pårørende får også mulighet til å dele sine erfaringer og utfordringer. Å få innblikk i hvordan en kreftdiagnose kan endre livsperspektivet, både hos den kreftrammede og den som står nær, gir en bedre forståelse av hverandres situasjon.  

Sosialt fellesskap

Det sosiale fellesskapet vurderes som verdifullt og er en viktig del. Dere vil møte og kan utveksle erfaringer med andre kursdeltakere i både formelle og uformelle sammenhenger. For eksempel vil kveldsprogrammet veksle mellom sosiale aktiviteter og underholdning tilpasset tema og målgruppe.

Gode fritidsmuligheter

Oppholdet gir rike muligheter til fritid og avkobling. Senterets varmtvannsbasseng er åpent, men badstuer og treningsrom holdes stengt inntil videre som et viktig smitteverntiltak.  Huset har mange fine oppholdsrom i ulik størrelse, og vi legger stor vekt på estetikk og kunst. Inne i huset gjennom fargevalg og kunstutsmykning og ute i hageanlegget med blomsterbed og vandringsstier. Det finnes turstier og løypenett med skog og fjell i umiddelbar nærhet. Montebellosenteret har egen brygge med badeplass, og kanoer. 

Les her en artikkel, skrevet av en tidliger kursdeltaker, om kursopplevelsen
En tidligere kursdeltaker har skrevet en vakker refleksjon om kurset på www.kreftkamp.no

 


Praktisk informasjon

Kurset varer fra fredag til fredag over 7 dager. Innsjekk fredag fra kl 16.30 til kl 20.00. Middag kl 18.30-19.30. Vi ønsker at du møter presis til middag kl. 18.30 dersom du har ankommet. Det vil være tilgjengelig tørrmat og frukt hele døgnet. Kurset pågår frem til fredag kl 10.30 med påfølgende brunsj og avreise.

Dersom du er interessert i dette kurset kan du sende søknadsskjema. Det er et "søknadsskjema om opphold ved Montebellosenteret" du fyller ut og et skjema "legeerklæring, garanti og regning" som fastlege eller sykehus lege fyller ut. Ønsker du at pårørende/nærstående skal være med på kurs, skal lege også fylle ut skjema "Dokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående". Søknadene sendes direkte til Montebellosenteret. Hovedinntak er fem uker før kursstart.

Søknadsskjema til kurs 37b-22

Det er en egenandel på 173,- pr. døgn for pasienten og 116,- pr. døgn for pårørende. Reise dekkes for både pasient og pårørende. Reiseregning må sendes i etterkant av pasienten selv.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe om kurset, søknadsprosess eller stedet. Fyll ut kontaktinformasjonen nedenfor eller ring oss på 62 35 11 00 eller send e-post.

Tilbake til kursoversikt
Tilbake til toppen