Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Temakurs anbefales som oppfølgingskurs til «Kreft - hva nå?» kurs. 
Fokus i temakusene er ikke kreft og kreftbehandling men tema knyttet til utfodringene videre i livet. Å dele tanker og erfaringer om tema som oppleves viktig kan være nyttig og verdifullt selv om diagnose og sykdomsforløp er forskjellig. Temakursene bygger også på hovedmålet om å gi hjelp til å leve med endringer som følge av kreft og å få nye perspektiv på livet videre. Kursene omhandler tema som samliv, ernæring, fysisk aktivitet, eksistensielle utfordringer, kroppsbevissthet og bevegelsesglede, skaperglede, å leve med lymfødem, idrett og livslyst.

Trinn 2 temakurs som arrangeres i 2023

pdfEnergibalanse - med fysisk aktivitet og ernæring 
pdfDet er nå du lever 
pdfEn del av hverandres liv - parkurs
pdfLær å leve med Lymfødem
pdfPåskedager på Montebello
pdfSelvbilde, kropp og seksualitet
pdfTankens kraft
pdfGylne øyeblikk - ta valg for egen helse
pdfMinnene ser deg
pdfUngkreft Sommeraktivitetsuka
pdfAktiv i friluft
pdfPilegrimsvandring i indre og ytre landskap
pdfOppmerksomt nærvær
pdfSkaperglede - kreative verksteder

  Til kursplan med informasjon og dato til kurs

Temaoppfølgingskurs

Oppfølgingskurs «Min aktive hverdag» etter deltakelse på trinn 2 kurset «Energibalanse - med fysisk aktivitet og ernæring».  
«Lymfødem i hverdagen» er oppfølgingskurs etter deltakelse på trinn 2 kurset «Lær å leve med lymfødem».

 pdfMin aktive hverdag

pdfLymfødem i hverdagen

  Til kursplan med informasjon og dato til kurs     

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen