Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation
  • Kurs 49c-19
  • Forskningsprosjekt lymfødembehandling og fys. akt.

  • 06.12.2019 - 17.12.2019 (11 dager)
  • Temafordypning (Trinn 3)

Vi inviterer til deltakelse i et forskningsprosjekt ang. lymfødembehandling og fysisk aktivitet. Tilbudet gjelder for alle som tidligere har deltatt på "Lær å leve med lymfødem". 

Deltagelse i forskningsprosjektet innebærer at du skal gjennomføre både kurset «Lymfødem i hverdagen» og kurset «Energibalanse i hverdagen». Disse kursene vil gå samtidig i to omganger fra 06.12.-17.12.19 (kursperiode 1) og 20.03.-03.04.20 (kursperiode 2). Første gang deltar du på det ene mens andre gang deltar du på det andre kurset. Deltagelse i forskningsprosjektet krever at du deltar på begge kurs og du må ha et kreftrelatert lymfødem. Søknadsfrist er 5 uker før kursstart og prosjektet trenger til sammen 24-26 deltakere.

randominiseringDet er Fakultet for Helse og Sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet som står for prosjektet. Prosjektleder er førsteamanuensis Håvard Nygaard og prosjektet gjennomføres av Masterstudentene Malin Almås Ljone og Margrethe Bøen.

 Forskningsprosjekt på effekt av fysisk aktivitet kontra fysikalsk behandling på lymfødem og fysisk form

I samarbeid med Montebellosenteret ønsker vi å se nærmere på om fysisk aktivitet kan bli en større del av behandlingen på lymfødem. I dag er den mest anerkjente behandlingsmetoden fysikalsk lymfødembehandling. Denne type behandling innebærer blant annet kompresjonsbehandling, manuell lymfedrenasje, sirkulasjonsfremmende bevegelser, hudpleie og informasjon om egenbehandling. Tidligere forskning har vist at trening ikke forverrer lymfødemet og at det kan hjelpe med å redusere hevelse av lymfødemet.

Vi vil sammenligne to av kursene; Energibalanse i hverdagen (trinn 2) og lymfødem i hverdagen (trinn 3). Alle som takker ja vil automatisk få vært med på begge kurs. Deltagerne vil bli randomisert, det vil si tilfeldig fordelt til kursene. Kursene vil bli gjennomført i desember og mars, og hvilket kurs du starter med får du vite før oppstart av kurset. Det vil bli gjort balanse-, styrke- og bevegelighetstester før og etter begge kursopphold, i tillegg til en analyse av lymfødemet ved hjelp av en røntgenmaskin og spørreskjema.
Energibalanse i hverdagen vil innebære fysisk aktivitet som blant annet basseng, stavgang, trugetur, enkle styrkeøvelser på store muskelgrupper (mage/rygg, lår, rumpe og armer), sirkeltrening m/ styrke og utholdenhet, øvelser med strikk, aerobic, balansetrening, koordinasjonstrening og avspenning.
Lymfødem i hverdagen vil innebære behandling med fysioterapeut, seminarer og informasjon om egenbehandling.
Inklusjonskriterier er at en har lymfødem i arm, bein, begge armer, begge bein eller både arm og bein som følger av kreft og/eller kreftbehandling.
Grunnen til at vi vil gjennomføre dette studie er for at vi vil se om fysisk aktivitet kan bli en større del av behandlingstilbudet.
Vi inviterer deg til å bli med på dette prosjektet, vi håper å se deg!

Med vennlig hilsen
Malin & Margrethe

Om du lurer på noe ta kontakt med masterstudentene:
Malin Almås Ljone:
Margrethe Bøen:

Fra Montebellosenteret:

s

pdfProsjektbeskrivelse forskningsprosjekt med HINN på lymfødem


Praktisk informasjon

Kurset varer fra fredag til tirsdag over 11 dager. Innsjekk fredag fra kl 16.30 til kl 20.00. Middag kl 18.30-19.30. Vi ønsker at du møter presis til middag kl. 18.30 dersom du har ankommet. Det vil være tilgjengelig tørrmat og frukt hele døgnet. Kurset pågår frem til tirsdag kl 10.30 med påfølgende brunsj og avreise.

Dersom du er interessert i dette kurset kan du sende søknadsskjema. Det er et "søknadsskjema om opphold ved Montebellosenteret" du fyller ut og et skjema "legeerklæring, garanti og regning" som fastlege eller sykehus lege fyller ut. Ønsker du at pårørende/nærstående skal være med på kurs, skal lege også fylle ut skjema "Dokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående". Søknadene sendes direkte til Montebellosenteret. Hovedinntak er fem uker før kursstart.

Kurset har vært

Det er en egenandel på 173,- pr. døgn for pasienten og 116,- pr. døgn for pårørende. Reise dekkes for både pasient og pårørende. Reiseregning må sendes i etterkant av pasienten selv.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe om kurset, søknadsprosess eller stedet. Fyll ut kontaktinformasjonen nedenfor eller ring oss på 62 35 11 00 eller send e-post.

Tilbake til kursoversikt
Tilbake til toppen