Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

 

Trygg gjenåpning fra september 2020

Vi har tilpasset kursplan for høst/vinter 2020, for å sikre at alle som kan komme på kurs, skal føle seg trygge og godt ivaretatt. Våre inntakskriterier er tilpasset Covid-19 situasjon. Alle med risiko for å kunne være smittet og/eller får alvorlig forløp av Covid-19, ber vi vente med kursopphold til situasjonen er forsvarlig igjen.Vi håper at vi nærmer oss normalen igjen fra 2021. 

Alle kursene bygger på hovedmålsettingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft». Kursopphold starter vanligvis med livsmestringskurs «Kreft-hva nå?» (trinn 1). Etterpå kan du søke videre kursopphold i forhold til egne behov for ulike tema (trinn 2 og 3) og tidspunkt. Temaene blir faglig godt utdypet i en helhetlig prosess.

Klikk på ν (pilen) for å se alle kurs i de ulike trinn.

Ung voksen og kreft - Hva nå?

Familiekurs - Mor eller far kreftsyk

Mor eller far kreftsyk

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen