Hopp til innhold

kursoppbygging slider

Skip to Navigation Skip navigation

Dagens kurstilbud er bygget opp som en trinnmodul.
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og forskning har vist at kreftsykdom handler om mer enn fysisk lidelse, og at det er ulike behov i ulike faser av sykdommen. Trinnmodellen er bygget opp slik at den gir stor fleksibilitet for den enkelte kursdeltakeren. Mange har kanskje ikke behov for mer enn det første ukesoppholdet «Kreft – hva nå?» (trinn 1). Samtidig er dette oppholdet også et «introduksjons- og avklaringsopphold» slik at den enkelte kan velge videre kursopphold i forhold til egne behov for ulike tema (trinn 2 og trinn 3) og tidspunkt. Slik kan det gis et mer tilpasset tilbud ift hva den enkelte har behov for i et videre tidsløp

Alle kurs bygger på hovedmålsettingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft». Kursene er også tilrettelagt for de som står pasienten nærmest. 

Trinn 1 «Kreft-hva nå?». Grunnleggende livsmestringskurs. Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. Kunskapsformidling om kreft, mestringsstrategier og livet videre er hovedtema. 

Trinn 2 Temakurs. Temakurs er først og fremst for deg som tidligere har deltatt på «Kreft – hva nå?» kurs og som ønsker mer kunnskap om spesifikke tema for å mestre hverdagen etter kreftsykdom på en bedre måte. Vi tilbyr et bredt utvalg av temakurs. Fokus i kursene er på hvordan du kan mestre utfordringer videre i livet enten på det fysiske, psykiske, sosiale eller eksistensielle plan. Alle tema blir faglig godt utdypet i en helhetlig prosess gjennom kursuken. Deltakerne har ulike diagnoser, men felles interesse i tema.

Temaoppfølging: Dette er oppfølgingskurs etter deltakelse på trinn 2 kursene «Energibalanse - med fysisk aktivitet og ernæring» og «Lær å leve med lymfødem».

Familiekurs er for barnefamilier. Hovedtema er barn som pårørende. 

 

 

 

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen