Hopp til innhold
familiekurs slider
Skip to Navigation Skip navigation

Kursene er for barnefamilier med barn i alder 0-18 år. Familien bør ha minst ett barn i skolealder. Barnas behov er hovedfokus i familiekursene: Mestring og tilpasning til livet med kreft i familien, og støtte fra andre barn og unge i samme situasjon. Målsettingen er å hjelpe familien å tilpasse seg situasjonen de er i, fremme forståelse for hverandre og styrke mestring og samspill.  

Kurset egner seg best når barnas hverdag blir preget av at:

  • Sykdommen er av kronisk forløp
  • Foreldrene har en usikker fremtid

Oppholdet er strukturert slik at barna møter hverandre i en veksling mellom lek og alvor. I alderstilpassede samtalegrupper, lede av psykolog, hjelpes barna til å dele med hverandre hvordan de har det, hva som er vanskelig og hva de kan gjøre for å få det bedre.

Kurset er tilrettelagt med en veksling mellom faglig program, aktivitet og fritid. Barna deltar i aktiviteter sammen med miljøarbeidere når foreldrene er på foredrag eller i gruppesamtaler.
Kursene arrangeres i samarbeid med Klinikk for Krisepsykologi i Bergen ved klinisk psykolog Marianne Straume.

 Følgende kurs arrangeres i 2023:

  • 24. februar - 3. mars 2023
  • 4. august - 11. august 2023

 

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen