Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Kurset er for barnefamiler med barn i alderen 0-18 år hvor barn har kreft. Dette kurset er også for familier med barn under skolealder. Familier med søsken vil bli prioriert ved første inntaket. 

I våre familiekurs - barn med kreftsykdom, har oppmerksomheten på hvordan søsken har det, blitt et stadig viktigere fokus. At søsken møter andere søsken i samme situasjon, er noe av det de setter aller mest pris på.

Målet er å styrke familiens selvfølelse, samspill og mestringsstrategier. Oppholdet er strukturert slik at barna møte hverandre i en veksling mellom lek og alvor. I alderstilpassede samtalegrupper, ledet av psykolog, hjelpes barna til å dele med hverandre hvordan de har det, hva som er vanskelig og hva de kan gjøre for å få det bedre. Barna deltar i aktiviteter sammen med miljøarbeidere når foreldre er på foredrag eller gruppesamtaler.

Kursene arrangeres i samarbeid med Klinikk for Krisepsykologi i Bergen ved klinisk psykolog Marianne Straume.

 Kurset arrangeres i 2023:

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen