Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Vi har tilpasset inntakskriterier for å sikre at alle som kan komme på kurs i høst, skal føle seg trygge og godt ivaretatt. Det betyr at vi dessverre ikke vil prioritere å ta inn deltakere med økt risiko for smitte. Utover høsten vurderer vi fortløpende om tilpasning av disse inntakskriterier.

Følgende inntakskriterier gjelder fra september og inntil videre:

Disse søkerne vil ha prioritet:

 • Er symptomfrie
 • Er  ferdig med primærbehandling (helst for min. 4 uker siden)
 • Er selvhjulpen på alle måter
 • Kan komme seg til Montebellosenteret ved egen transport, eventuelt å bli kjørt av andre.  Hvis bruk av  kollektivtransport er eneste alternativ må du holde god avstand til andre, helst bruke munnbind, og hyppig desinfeksjon av hender.
 • Forstår nødvendighet av våre smitteverntiltak

Disse søkerne må vurderes nærmere:

 • Bruker medisiner som svekker immunforsvaret, f.eks. proteinkinasehemmere
 • Har en underliggende sykdom, spesielt autoimmune sykdommer, hjerte/kar sykdom, diabetes, KOLS eller  alvorlig muskelsykdom
 • Har gjennomgått transplantasjon
 • Er over 65 år

Disse søkerne vil ikke bli prioritert:

 • Har Covid-19 lignende symptomer
 • Har du de siste 2 ukene vært i kontakt med noen er påvist syk med Covid-19, og hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
 • Har vært utenlands i løpet av de siste 2 ukene før kursstart  
 • Har nylig avsluttet primærbehandling, spesielt hvis dette var cellegift og/eller stråling

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen