Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Vi har tilpasset inntakskriterier for å sikre at alle som kan komme på kurs, skal føle seg trygge og godt ivaretatt. 
Følgende inntakskriterier gjelder inntil videre:

Disse søkerne vil ha prioritet:

 • Er symptomfrie
 • Er  ferdig med primærbehandling (helst for min. 4 uker siden)
 • Er selvhjulpen på alle måter
 • Kan komme seg til Montebellosenteret ved egen transport, eventuelt å bli kjørt av andre.  Hvis bruk av  kollektivtransport er eneste alternativ må du holde god avstand til andre, helst bruke munnbind, og hyppig desinfeksjon av hender.
 • Forstår nødvendighet av våre smitteverntiltak

Disse søkerne må vurderes nærmere:

 • Bruker medisiner som svekker immunforsvaret, f.eks. proteinkinasehemmere
 • Har en underliggende sykdom, spesielt autoimmune sykdommer, hjerte/kar sykdom, diabetes, KOLS eller  alvorlig muskelsykdom
 • Har gjennomgått transplantasjon
 • Er over 65 år

Disse søkerne vil ikke bli prioritert:

 • Har Covid-19 lignende symptomer
 • Har du de siste 2 ukene vært i kontakt med noen er påvist syk med Covid-19, og hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
 • Har vært utenlands i løpet av de siste 2 ukene før kursstart  
 • Har nylig avsluttet primærbehandling, spesielt hvis dette var cellegift og/eller stråling

 Alle som får tilbud ved inntaket får tilsendt sjekkliste covid-19 for å ta en egen risikovurdering (evt. sammen med lege) om det er tilrådelig å reise på kursopphold på dette tidspunktet. Ved ankomst til senteret blir det adgangskontroll, og kursdeltaker må bekrefte at hun/han har lest og svart riktig på pdfEgenerklæring covid-19. Hun/han må også bekrefte å være kjent med og følge myndighetenes råd for smittevern.

Montebellosenteret følger til en hver tid gjeldene råd og retningslinjer om smittevern fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen