Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Kursdeltakerens trygghet er aller viktigst for oss og vi vil informere om våre smitteverntiltak for å sikre at alle som kan komme på kurs, skal føle seg trygge og godt ivaretatt. Vi følger til en hver tid gjeldende råd og retningslinjer om smittevern. 

Våre inntakskriterier er tilpasset Covid-19 situasjon. Alle med risiko for å kunne være smittet og/eller få alvorlig forløp av Covid-19, anbefaler vi å vente med kursopphold til situasjonen er forsvarlig igjen.
Vi gjør en rekke smitteverntiltak på huset og arrangerer kurs med færre deltakere enn vanlig. 
Vi skal sørge for at de som kommer skal føle seg trygge, slappe av og ha fokus på å få gode opplevelser og ny kunnskap ved kursoppholdet.

Ved ankomst til senteret, blir alle kursdeltakere hurtigtestet på covid-19. Her leser du mer om hvordan dette foregår. 

Du tar kontakt med oss før ankomst dersom du:

  • Har Covid-19 lignende symptomer
  • Har de siste 2 ukene vært i kontakt med noen er påvist syk med Covid-19, og hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
  • Reiser du utenlands i løpet av de siste 2 ukene før kursstart, til land som ikke er grønne, må du utsette planlagt kursopphold. 

Alle har et personlig ansvar for å ikke påføre seg selv eller andre smitte. 

Alle som får tilbud ved inntaket får tilsendt sjekkliste covid-19, for å ta en egen risikovurdering (evt. sammen med lege) om det er tilrådelig å reise på kursopphold på dette tidspunktet.
pdfsjekkliste covid-19 

Ved ankomst til senteret blir det adgangskontroll, og kursdeltaker må bekrefte at hun/han har lest og svart riktig på Egenerklæring covid-19.
pdfEgenerklæring covid-19

Montebellosenteret følger til en hver tid gjeldene råd og retningslinjer om smittevern.  Mer informasjon deles ut ved ankomst kursopphold. 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen