• 62 35 11 00

prrende slider

Finn fram til aktuelt/ønsket kurs i kursplanen og fyll ut alle rubrikker på søknadsskjemaet så nøyaktig som mulig – dette har betydning for inntaksvurderinger til kurset. Du må gjerne kontakte oss om du trenger veiledning, eller er i tvil om hvilke kurs som passer for deg.

Søkeren fyller selv ut et søknadsskema. Blankett IA05-20.05, (Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptreningsinstitusjon) fylles ut av legen din enten på sykehuset eller hos fastlegen. Dersom du skal ha med pårørende/nærstående er det viktig at legen skriver fyller ut dokumentasjon for pårørende/nærstående som blir med på kurset. Skjemaene finner du under Søknadsskjemaer.

Du kan også ringe oss på telefon 62 35 11 00, eller sende en e-post: , og be om å få tilsendt skjemaer. Vi har ikke anledning til å ta imot elektroniske påmeldinger på grunn av personvern.

Skjemaene sendes direkte til Montebellosenteret, senest 5 uker før kursstart for å bli med i første inntaksrunde. 

Bekreftelse av kursplass

Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Etter søknadsfristens utløp blir alle søknader vurdert av et inntaksteam. Alle som har søkt får skriftlig beskjed, enten med tilbud om plass, ventelisteplass eller vurdering av søknaden til et annet relevant kurs.

Montebellosenteret sender søknaden videre til HELFO. Det er derfor viktig at blanketten for dette (IA05-20.05) er sendt sammen med søknaden.

Folketrygdloven §5-22

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Vi søker nye kollegaer! Vi søker nye kollegaer! 22.11.2017 - En psykolog/sykepleier og/eller lege med erfaring, kompetanse og interesse for psykososialt arbeid. Vi tilbyr 40-100% fast stilling med mulighet for å kombinere denne stillingen med annet arbeid/andre arbeidsgivere. Kan dette være noe for deg eller kjenner du noen som kan være den rette for stillingen?For...
Les mer
Montebellosenteret tildelt Kreftprisen 2017 Montebellosenteret tildelt Kreftprisen 2017 30.10.2017 - Montebellosenteret er svært taknemlig, stolt og utmyk for å ha fått tildelt Kreftprisen 2017 av Kirsten Wilbergs Minnefond. Ifølge pressemeldingen fra Stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto torsdagskveld, 26. okt, for den høytidelige utdelingen av Kirsten...
Les mer
Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret 04.10.2017 - Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen...
Les mer