• 62 35 11 00

prrende slider

Finn fram til aktuelt/ønsket kurs i kursplanen og fyll ut alle rubrikker på søknadsskjemaet så nøyaktig som mulig – dette har betydning for inntaksvurderinger til kurset. Du må gjerne kontakte oss om du trenger veiledning, eller er i tvil om hvilke kurs som passer for deg.

Søkeren fyller selv ut et søknadsskema. Blankett IA05-20.05, (Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptreningsinstitusjon) fylles ut av legen din enten på sykehuset eller hos fastlegen. Dersom du skal ha med pårørende/nærstående er det viktig at legen skriver fyller ut dokumentasjon for pårørende/nærstående som blir med på kurset. Skjemaene finner du under Søknadsskjemaer.

Du kan også ringe oss på telefon 62 35 11 00, eller sende en e-post: , og be om å få tilsendt skjemaer. Vi har ikke anledning til å ta imot elektroniske påmeldinger på grunn av personvern.

Skjemaene sendes direkte til Montebellosenteret, senest 5 uker før kursstart for å bli med i første inntaksrunde. 

Bekreftelse av kursplass

Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Etter søknadsfristens utløp blir alle søknader vurdert av et inntaksteam. Alle som har søkt får skriftlig beskjed, enten med tilbud om plass, ventelisteplass eller vurdering av søknaden til et annet relevant kurs.

Montebellosenteret sender søknaden videre til HELFO. Det er derfor viktig at blanketten for dette (IA05-20.05) er sendt sammen med søknaden.

Folketrygdloven §5-22

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Åpningstider i sommerferie Åpningstider i sommerferie 05.07.2018 - Montebellosenteret avvikler sommerferie i perioden 9. juli - 2. august. Sentralbordet er åpnet for tlf på ukedager i uke 28, 29, 30 og 31 mellom kl. 10.00 og kl. 13.00.E-poster sendt til emailProtector.addCloakedMailto("ep_2f690cfb", 1); blir besvart.     Inntak kursKurs:32a...
Les mer
Livsmestringskurs for unge voksne Livsmestringskurs for unge voksne 26.06.2018 - I september arrangerer vi et livsmestringskurs spesielt for unge voksne. Å være ung voksne og få en kreftdiagnose kan snu livet opp ned. Utfordringer kan være mange, for eks med å fullføre studien, starte en arbeidskarriere og/eller familieliv . Dette kurset er spesielt for yngre voksne (over...
Les mer
Montebello-ambassadører på Vardesenteret Haukeland Montebello-ambassadører på Vardesenteret Haukeland 20.06.2018 - Last her ned en pdf med dato og tidspunkter. 
Les mer