• 62 35 11 00

prrende slider

Finn fram til aktuelt/ønsket kurs i kursplanen og fyll ut alle rubrikker på søknadsskjemaet så nøyaktig som mulig – dette har betydning for inntaksvurderinger til kurset. Du må gjerne kontakte oss om du trenger veiledning, eller er i tvil om hvilke kurs som passer for deg.

Søkeren fyller selv ut et søknadsskema. Blankett IA05-20.05, (Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptreningsinstitusjon) fylles ut av legen din enten på sykehuset eller hos fastlegen. Dersom du skal ha med pårørende/nærstående er det viktig at legen skriver fyller ut dokumentasjon for pårørende/nærstående som blir med på kurset. Skjemaene finner du under Søknadsskjemaer.

Du kan også ringe oss på telefon 62 35 11 00, eller sende en e-post: , og be om å få tilsendt skjemaer. Vi har ikke anledning til å ta imot elektroniske påmeldinger på grunn av personvern.

Skjemaene sendes direkte til Montebellosenteret, senest 5 uker før kursstart for å bli med i første inntaksrunde. 

Bekreftelse av kursplass

Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Etter søknadsfristens utløp blir alle søknader vurdert av et inntaksteam. Alle som har søkt får skriftlig beskjed, enten med tilbud om plass, ventelisteplass eller vurdering av søknaden til et annet relevant kurs.

Montebellosenteret sender søknaden videre til HELFO. Det er derfor viktig at blanketten for dette (IA05-20.05) er sendt sammen med søknaden.

Folketrygdloven §5-22

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer
Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs 05.03.2018 - Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og...
Les mer
En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening 20.02.2018 - I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May...
Les mer