• 62 35 11 00

Nytt kreftkoordinatortreff ved Montebellosenteret arrangeres onsdag 4. og torsdag 5. april 2018

Treffet er for alle som jobber i kommunene for å koordinere tjenester for kreftpasienter. Stillingen din kan være tilknyttet Kreftforeningen eller kommune.

Hovedtema: Pårørenderollen ved kreft i familien 

Onsdag 4. april starter vi med lunsj kl. 12.00 - 13.00
Vi ønsker å sette av god tid til årets tema. Et viktig tema som berører alle familier med kreftsykdom. Fagprogrammet inneholder blant annet et foredrag/kurs fra Pårørendesenteret. Også et foredrag om kursene som berører spesifikt dette tema samt erfaringsutveksling gjennom gruppearbeid står på programmet. Treffet avslutter torsdag 5. april med lunsj kl. 13.00 - 14.00.

Påmeldingsfrist 1. mars 2018

Påmelding er kostnadsfritt og bindende. Vi spanderer overnatting og måltider.
MBS har 8 enkeltrom og 36 dobbeltrom. For å kunne utnytte kapasiteten må dere regne med å dele rom. 
"Førstemann til mølla" prinsippet gjelder ved påmelding.

Påmelding er nå stengt.

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer
Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs 05.03.2018 - Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og...
Les mer
En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening 20.02.2018 - I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May...
Les mer