• 62 35 11 00

prrende slider

Kreft rammer ikke bare den som blir syk, men også de som står nær. Pårørende eller nærrelasjoner kan oppleve under sykdomsfasen mangelfull informasjon eller at informasjon blir gitt feil eller til feil tid i forhold til sykdomsfasen, endrede roller og en annerledes hverdag.

Erfaringene fra pårørende på kurs her på MBS sier at det er viktig å kunne dele erfaringer og sin historie med andre som forstår og som har/eller har hatt kreft i familien.

Pårørende har også stort behov for kunnskap, og på den måten kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og fremtiden. I den situasjonene de står i kan det være vanskelig å se annet enn akkurat hva de selv står oppe i, og bearbeidelse av egne følelser og tanker ikke blir prioritert.

Det å få samme informasjon og opplevelser som den som er/har vært syk, viser seg også som svært verdifullt for å utvikle felles forståelse for hverandres situasjon.

På «Kreft-hva nå?» kurs vil det være gode arenaer for å gi pårørende faglig kunnskap og støtte, og ikke minst at de blir sett og hørt i den situasjonen de befinner seg i. Dette vil skje gjennom kunnskapsformidling/foredrag, fellesskap over tid og utveksling av erfaringer i egne grupper med likesinnede. Erfaringer fra pårørende på «Kreft-hva nå?»kurs er at de får ekstra støtte inn i fremtiden, gir trygghet, bedre forståelse, erkjennelse og nye perspektiver.  

Alle kurs* på Montebellosenteret er tilpasset pårørende/nærstående

Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det kan oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste, og kan gi mestringsfølelse og opplevelse av mening. Det å være pårørende kan imidlertid føre med seg mange utfordringer og dilemmaer. Pårørende kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt som depresjon og utmattelsessymptomer. Pårørende kan ha forskjellige ønsker og behov for støtte. Ref.: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587.

Pårørende/nærstående har også behov for kursopphold

Helfo dekker utgiftene for kreftpasienter og nære pårørende, eller en annen person som står pasienten nær, ved opphold på Montebellosenteret. Dette kan også i enkelte kurs gjelde barn under 18 år. Pårørende som skal delta på kurs kan enten be om permisjon/ferie fra arbeidsgiver, eller sykemelding fra sin lege**. 

*Gjelder ikke kurset «Lymfødem i hverdagen»
**Aktuelle diagnoser som legen kan benytte ved sykemelding av pårørende: ICPC-2: Z22 Problem med sykdom hos foreldre/familiemedlem. Z14 Problem med sykdom hos samlivspartner. P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget. P03 depresjonsfølelse. ICD-10: Z63-7 Andre stressende livsopplevelser som påvirker familie og husstand. F43.9 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning. R45 Symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand. 

 

Familiekursene er for familier med minst ett barn i skolealder. Programmet tilrettelegges for både foreldre og barn.

 Les mer om våre tilbud for barn som pårørende her:

Familiekurs

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Vi søker nye kollegaer! Vi søker nye kollegaer! 22.11.2017 - En psykolog/sykepleier og/eller lege med erfaring, kompetanse og interesse for psykososialt arbeid. Vi tilbyr 40-100% fast stilling med mulighet for å kombinere denne stillingen med annet arbeid/andre arbeidsgivere. Kan dette være noe for deg eller kjenner du noen som kan være den rette for stillingen?For...
Les mer
Montebellosenteret tildelt Kreftprisen 2017 Montebellosenteret tildelt Kreftprisen 2017 30.10.2017 - Montebellosenteret er svært taknemlig, stolt og utmyk for å ha fått tildelt Kreftprisen 2017 av Kirsten Wilbergs Minnefond. Ifølge pressemeldingen fra Stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto torsdagskveld, 26. okt, for den høytidelige utdelingen av Kirsten...
Les mer
Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret 04.10.2017 - Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen...
Les mer