• 62 35 11 00

om mbs slider

Montebellosenteret (MBS) i Ringsaker kommune, Hedmark Fylke, er opprettet av Staten ved Sosialdepartementet og Det  Norske Radiumhospital i 1990, og er organisert som en stiftelse. Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon*, for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Virksomheter bygger på at kreftsykdom er mer enn fysisk lidelse. MBS skal bidra til at kursdeltakerne henter frem nye krefter og blir best mulig rustet til livet videre. MBS skal i tillegg til målrettede kurs for kreftpasienter og deres pårørende, også nyttes til kurs for personell som arbeider med kreftrammede familier og med kreftforskning. I samarbeid med Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal senteret være et kompetansesenter i arbeidet med langtidsbivirkninger etter kreft og kreftbehandling.  *Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-8 p 4

Styre Montebello


Styret for Montebellosenteret

Formann: Idar Magne Holme
Nestleder: Kjell Myhren
Medlem: Asbjørn Larsen
Medlem: Anine Kjerulf
Representant for de ansatte: Eli Edvardsenledelse montebello
Ledelse
Direktør/daglig leder: Jan Vincents Johannessen
Senterleder: Torill Ensby

 


Faglig forankring
MBS har siden åpningen i 1990 hatt en faglig forankring i Det Norske Radiumhospital. Tidligere direktør ved Radiumhospitalet Jan Vincents Johannessen er daglig leder ved MBS. Samarbeidsavtale med Radiumhospitalet omfatter en medisinsk faglig forankring ved å sikre MBS legetjeneste fra det onkologiske miljøet ved kreftklinikken. MBS har på sin side lånt kreftklinikken en legehjemmel (overlege, onkolog). Avtalen innebærer og at MBS skal gis bistand til forskning, utvikling og metodeutprøving. Virksomheten er underlagt lov om spesialisthelsetjenester. Dette innebærer at MBS legger til rette for et helhetlig kvalitetssystem som ivaretar lik tilgjengelighet og forsvarlige helsetjenester. Pasienter som befinner seg på MBS har rettigheter etter pasientrettighetsloven, og har krav på tjenester som følger av denne. Det føres pasientjournal og sendes tilbakemelding til henvisende instans. Samarbeid er etablert med kreftavdelingen ved Sykehuset Innlandet Lillehammer om kreftfaglig behandling under kursopphold. Det opprettes dialog med pasientens behandlingsansvarlig lege, der dette er hensiktsmessig. Journal og bookingsystem er i utvikling for å legge til rette for en forsvarlig praksis, og nødvendig informasjonssikkerhet og informasjonsplikt gjennom Norsk Helsenett.

Administrativ drift og utvikling
MBS har de siste par årene vært i en utvikling for å bygge opp senteret med en ny struktur for ansvar og ledelse. Senteret er nå organisert med et administrativt- og et driftsnivå med senterleder og tre avdelingsledere som senterets ledergruppe. Arbeidet med HMS,  personalhåndbok og et helhetlig kvalitetssikringsverktøy tilpasset institusjonen er prioritert.

ledergruppen MontebelloLedergruppen
Ingrid Høgetveit - Leder hotell- og serviceavdelingen
Torill Ensby - Senterleder
Hanne Finstad - Kjøkkenleder
Svein Ove Husnes - Leder kursavdelingen

 


ansatte montebello
Mange av den faste staben
på Montebellosenteret

Bygningsmasse og eiendom
Hovedhuset er en herskapelig trebygning fra 1898 som ble restaurert til dagens bruk i 1990-91. Etter ombyggingen fremstår senteret mer moderne med delikate rom og flotte fellesareal både ute og inne. Senteret har 44 moderne rom med bad og toalett (totalt 80 senger), trivselsanlegg med varmtvanns-basseng, aktivitetsbygg med treningsarealer ute og inne, auditorium med audiovisuelt utstyr, grupperom, fellesrom og ikke minst et sunt og godt kjøkken.
Den 300 mål store naturtomta strekker seg ned til vannet Sør-Mesna, hvor senteret har egen brygge, badeplass, båthus, robåter, seilbåter og kanoer. Området har også et godt utbygd sti -og løypenett som strekker seg helt opp til Sjusjøen og fjellområdene. Senteret grenser til et nytt og moderne alpinanlegg.

pdfÅrsmelding 2014
pdfÅrsmelding 2015

Last ned brosjyren om Montebellosenteret her

 

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret 04.10.2017 - Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen...
Les mer
"Kreft-hva nå?" - kurs for unge voksne 09.06.2017 - Å være ung voksne og få en kreftdiagnose kan snu livet opp ned. Utfordringer kan være mange, for eks med å fullføre studien, starte en arbeidskarriere og/eller familieliv.   Vi arrangerer «Kreft - hva nå?» kurs, spesielt for unge voksne (18 - 45 år), alene eller med en nær pårørende....
Les mer
Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering - innhold og effekter» 15.05.2017 - Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering – innhold og effekter» er et samarbeidsprosjekt mellom Montebellosenteret og Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus. Forskningsprosjektet er en spørreundersøkelse der hensikten er å...
Les mer