• 62 35 11 00

om mbs slider

Kreftprisen MBS KWStiftelsen lowMontebellosenteret er svært taknemlig, stolt og utmyk for å ha fått tildelt Kreftprisen 2017 av Kirsten Wilbergs Minnefond.
pdfLes her pressemeldingen fra Stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond, publisert i Byavis Lillehammer

I høst 2017 valgte Norilco å arrangere sin 35+ samling hos Montebellosenteret. En deltakersundersøkelse i etterkant visste at det ble en veldig vellykket samling med 32 fornøyde deltakerne.
pdfLes her artikkelen i NorilcoNytt om arrangementet

Kari Skanche foto GD Olsen 13 lavoppl

 Humor brukt på en god måte i en alvorlig situasjon hjelper folk til å se ting på en annen måte og mestre hverdagen bedre. Kari Skanche har i 25 år underholdt på Montebellosenteret. Over 500 ganger har hun stått for kveldunderholdingen på kursene «Kreft-hva nå?». Kari by på seg selv i raust monn. Under fellesnevner «Litt ta hårt» møter Kari tilreisende med historier fra sin egen oppvekst i Mesnalia, om «vanlige folk», byfolk og fjellfolk. Med sin lune og naturlige væremåte treffer hun kursdeltakerne, som ofte er mer enn spent på hva ei uke på Montebellosenterett innebærer.  Maken til gledesspreder og miljøskaper finner vi ikke! GD har skrevet en fin artikkel  om Kari og hennes betydning for Montebellosenteret.  Denne kan du lese her!

Artikkel i Klassekampen (nov) og GD (des) 2016, hvor kunsteren Borgny Svalastog og senterleder Torill Ensby blir intervjuet ang. bruk av kunstnerisk skaperkraft i kreftrehabilitering.
pdfKlassekampen intervju med Borgny Svalastog og Torill Ensby.pdf

 

- I bladet Hjerne Det skriver en kursdeltaker som sin erfaring til kurset "Kreft-hva nå?" for de som har eller har hatt hjernesvulst.
pdfErfaring Kreft-hva nå? kurs i Hjernedet_nr3_2016.pdf

- En fin reportasje om Ung Kreft Idrettsuka, skrevet av en deltaker i sommer 2016.
pdfUngKreft_idrettsuka_2016.pdf

- Tore Åsbu, leder i CarciNor, har skrevet en artikkel i NETverket, pasientforeningens medlemsblad, om hans inntrykk og opplevelser på kurset Nevroendokrinkreft-hva nå? 
Artikkelen kan du laste ned her:
pdfSommer på Montebello - artikkel i NETverket nr 3 15

- Anne Guri Selnæs var en av besøkende fra Profo, tidlig vår. Hun har skrevet en artikkel om dette besøket i Profo-Nytt som du kan laste ned her:
pdfMontebellosenteret - et godt sted å være, Profonytt nr. 3 2015

Sand familien har ledet kurset Skaperglede for 12. år på råd.
På avslutningsforestillingen har Ringsaker Blad intervjuet både Øivind og Eimund Sand. 

 pdfKunstnerfamilien Sand holdt kurs i skaperglede på Montebellosenteret

Vi har vært så heldige at Lymfeposten nr 1/2014 har publisert flere redaksjonelle artikler om Montebellosenteret. I det første artikkel forteller Torill Ensby om kursene "Lær å leve med lymfodem", om oppfølgingskurset "Lymfødem og trening" og viktigheten med å ha med seg samlivspartner i det første kurset. Neste artikkel er et intervju hvor Eline Flølo, fagkonsulent ved Montebello, snakker med en kursdeltaker om hennes tanker og erfaringer fra oppholdet til kurset "Lær å leve med lymfødem". Til slutt er det publisert en artikkel hvor en kursdeltaker deler hennes erfaringer med kurset "Kropp, pust og bevissthet"- medisink qigong. Tre interessante artikler som kan anbefales å lese:

Lær å leve med lymfødem - v/ Torill Ensby

Et godt pusterom fra hverdagens krav - v/ Aline Flølo

Qigongkurs på Montebello - v/ Gøril Tandberg Smestad

Per Morten Halvorsen skulle være med som ledsager da kona hans hadde påmeldt dem til Qigongkurset. Deltakelsen på dette kurset ga smak til å lære mer om Qigong.

Les her om opplevelsen, han skrev om i Norilco 4-2012 PDF

I desember 2011 deltok Per Morten Halvorsen sammen med kona sin, på kurset "Førjulsdager".

Her leser du artikkelen Per Morten har skrevet i Norilco - PDF.

Kari Strøm deltok på kurset "Pilegrimsvandring i ytre og indre landskap" i november 2012. Her kan du lese artikkelen hun har skrevet om erfaringen hennes.

pdfKnutepuntet_4_2012_Pilegrimsvandring pdf

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer
Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs 05.03.2018 - Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og...
Les mer
En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening 20.02.2018 - I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May...
Les mer