• 62 35 11 00

helsepersonell slider

Montebellosenteret tilbyr muligheter for besøk og hospitering ved senteret. For å kunne behandle forespørsler, trenger vi mer informasjon om blant annet formålet, antall personer,
tidsperiode, evt. ønsker om faglig foredrag og bevertning. Vennligst last ned og fyll ut
skjemaet nedenfor og sende det til
eller pr post til Montebellosenteret, Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali.

pdfSkjema for besøk og hospitering.pdf

Hva er Montebellosenteret?

Montebellosenteret er enestående i Norge ved at det har rehabilitering av kreftpasienter som eneste fagfelt. Det er et landsdekkende kurs- og rehabiliteringssenter for de som har kreft, som tidligere har hatt kreft og som sliter med ettervirkninger av sykdom og behandling, samt deres pårørende.

Senteret er en helseinstitusjon eiet av en statlig stiftelse, og med faglig forankring i norske kreftavdelinger
– spesielt Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Den bærende idé for Montebellosenteret er at kreftsykdom berører mange sider av livet, ikke minst også de pårørende.

Montebellosenteret er en helseinstitusjon med god hotellstandard.

Senteret arrangerer også kurs for personell som arbeider innenfor kreftomsorgen.

 Hvor er Montebellosenteret?

Senteret ligger i tettstedet Mesnali mellom Lillehammer og Sjusjøen, og er omgitt av flott natur. Hovedhuset er en herskapelig bygning fra 1898 som nylig er ombygget, utvidet og modernisert. I tillegg har det i senere år kommet nye bygg med varmtvannsbasseng, auditorium, gjesteromsfløy, treningskjøkken og ulike aktivitetsrom. Også utearealene er rustet opp med svært gode muligheter for utendørs aktiviteter både sommer og vinter. Stedet har ikke preg av helseinstitusjon, men fremstår heller som et aktivitetshotell med svært moderne og flotte fasiliteter.

 Hva kan Montebellosenteret tilby?

Senteret har vært virksom siden 1990 og betydd mye for mange mennesker med kreft og deres pårørende. Det handler om psykisk og fysisk livskvalitet enten livet blir langt eller kort. Kreft berører ikke bare pasienten selv, men hele det sosiale nettverket. Bedre livskvalitet for kreftpasienter involverer mange mennesker og gir store gevinster både personlig og for samfunnet. Senteret har i mange år gitt et tilbud til pasientens nære pårørende, både voksne og barn.

Moderne kreftbehandling skjer i økende grad ved at pasienter behandles poliklinisk eller som dagpasienter. Familiene til de kreftrammede er derfor i stor grad direkte påvirket av sykdommen og behandlingen samtidig som de er viktige støttespillere for pasientene og helsevesenet gjennom hele behandlingsforløpet.

Kursene er ulike, og tilpasset den enkeltes diagnose og livssituasjon. Oppholdet er vanligvis av 1 ukes varighet og inneholder forskjellige aktiviteter slik som felles undervisning, samtaler, individuell oppfølging, fysisk aktivitet, ernæring /matlaging, likemannsarbeid, sosiale tiltak m.m. Hovedmålsettingen er at kursdeltagerne henter frem nye krefter, tilføres kunnskap og får økt egenomsorg slik at de blir best mulig rustet til livet videre, uansett levetid.

Personell

I tillegg til hotell- og teknisk drift har Montebellosenteret en betydelig helsefaglig fagstab. Denne er delvis fast ansatt og delvis innleid etter fast avtale. De sistnevnte er gjerne spesialister innenfor sine fagfelt og leies inn til spesielle kurs som trenger spisskompetanse. På fagsiden har senteret et særlig tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Den faste fagstaben omfatter lege (onkolog), sykepleiere med ulike videreutdanning, fysioterapeuter/idrettspedagoger, ernæringsfysiologer og sosionom. Senteret har vaktordning med sykepleier på dagtid i ukedager og beredskapsvakt med avtale ved sykehuset i Lillehammer utenom dette.

Det er avsatt egne arealer til forskningsaktivitet. En av de faste ansatte har doktorgrad. Senteret inngår i et forskningsnettverk. Flere prosjekter er under planlegging. Det er publisert flere vitenskapelige artikler med utgangspunkt i senteret.

 Henvisning av pasienter

Senteret er det naturlige sted å henvise kreftpasienter for rehabilitering. Det holdes høy faglig standard. Landets fremste eksperter på sine felt er tilknyttet senteret. Pasienter tas imot fra hele landet.

Kursopphold og reise dekkes fra HELFO. Egenandel er kr 159,- pr døgn for pasient, og kr 107,- pr døgn for pårørende. Barn under 15 år ingen egenandel.

Pasient med evt. pårørende må henvises av lege. Henvisning av pasienter og deres pårørende medfører ingen kostnader for de lokale eller regionale helseforetak.

Alle leger kan derfor uten begrensninger henvise pasienter og pårørende direkte til senteret.

 Pasienten fyller selv ut en "Søknadsskjema for opphold ved MBS" og legen fyller ut "Legeerklæring, Garanti og Regning og Dokumentasjon" og "Dokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående".
Skjemaene finner du her

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Vi søker nye kollegaer! Vi søker nye kollegaer! 22.11.2017 - En psykolog/sykepleier og/eller lege med erfaring, kompetanse og interesse for psykososialt arbeid. Vi tilbyr 40-100% fast stilling med mulighet for å kombinere denne stillingen med annet arbeid/andre arbeidsgivere. Kan dette være noe for deg eller kjenner du noen som kan være den rette for stillingen?For...
Les mer
Montebellosenteret tildelt Kreftprisen 2017 Montebellosenteret tildelt Kreftprisen 2017 30.10.2017 - Montebellosenteret er svært taknemlig, stolt og utmyk for å ha fått tildelt Kreftprisen 2017 av Kirsten Wilbergs Minnefond. Ifølge pressemeldingen fra Stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto torsdagskveld, 26. okt, for den høytidelige utdelingen av Kirsten...
Les mer
Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret 04.10.2017 - Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen...
Les mer