• 62 35 11 00

forskning slider

Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.

Prosjektet består av to delstudier som vil gi oss kunnskap om innhold og effekter av kreftrehabilitering. Per i dag er det fortsatt manglende informasjon på dette feltet. Prosjektet fikk forskningsmidler fra Helse Sør-Øst, og ble gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2013. Deltakerne på utvalgte kurs i denne perioden mottok et spørreskjema ved ankomst. Studie A er en tverrsnittsstudie hvor en ønsket å kartlegge demografiske, medisinske og helsemessige karakteristika av deltakerne ved Montebellosenteret (MBS), samt å innhente informasjon om preferanser for ulike type innhold i kreftrehabiliteringen. Studie B er en pre-post studie hvor en ønsket å se på effekten av et ukesopphold på MBS. Deltakerne på kursene for prostata-, bryst-, mage- og tarmkreft og deres pårørende fikk, i tillegg til å motta spørreskjema ved ankomst, tilsendt et oppfølgingsskjema tre måneder etter. 

pdfSammendrag Livsstil blant deltakere på Montebellosenteret
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370221

 pdfSammendrag Fatigue blant deltakere og preferanser for innhold i rehabiliteringen
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28075207

pdfSammendrag Effekten av kursopphold for pasienter med prostatakreft - 3 måneder etter
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626449

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer
Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs 05.03.2018 - Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og...
Les mer
En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening 20.02.2018 - I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May...
Les mer