• 62 35 11 00

forskning slider

Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.

Prosjektet består av to delstudier som vil gi oss kunnskap om innhold og effekter av kreftrehabilitering. Per i dag er det fortsatt manglende informasjon på dette feltet. Prosjektet fikk forskningsmidler fra Helse Sør-Øst, og ble gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2013. Deltakerne på utvalgte kurs i denne perioden mottok et spørreskjema ved ankomst. Studie A er en tverrsnittsstudie hvor en ønsket å kartlegge demografiske, medisinske og helsemessige karakteristika av deltakerne ved Montebellosenteret (MBS), samt å innhente informasjon om preferanser for ulike type innhold i kreftrehabiliteringen. Studie B er en pre-post studie hvor en ønsket å se på effekten av et ukesopphold på MBS. Deltakerne på kursene for prostata-, bryst-, mage- og tarmkreft og deres pårørende fikk, i tillegg til å motta spørreskjema ved ankomst, tilsendt et oppfølgingsskjema tre måneder etter. 

pdfSammendrag Livsstil blant deltakere på Montebellosenteret
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370221

 pdfSammendrag Fatigue blant deltakere og preferanser for innhold i rehabiliteringen
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28075207

pdfSammendrag Effekten av kursopphold for pasienter med prostatakreft - 3 måneder etter
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626449

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Vi søker nye kollegaer! Vi søker nye kollegaer! 22.11.2017 - En psykolog/sykepleier og/eller lege med erfaring, kompetanse og interesse for psykososialt arbeid. Vi tilbyr 40-100% fast stilling med mulighet for å kombinere denne stillingen med annet arbeid/andre arbeidsgivere. Kan dette være noe for deg eller kjenner du noen som kan være den rette for stillingen?For...
Les mer
Montebellosenteret tildelt Kreftprisen 2017 Montebellosenteret tildelt Kreftprisen 2017 30.10.2017 - Montebellosenteret er svært taknemlig, stolt og utmyk for å ha fått tildelt Kreftprisen 2017 av Kirsten Wilbergs Minnefond. Ifølge pressemeldingen fra Stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto torsdagskveld, 26. okt, for den høytidelige utdelingen av Kirsten...
Les mer
Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret 04.10.2017 - Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen...
Les mer