• 62 35 11 00

Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. Dagen organiseres av Den internasjonale kreftunionen, og formålet er å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer i denne kampen. Flere blir friske eller lever lengre med kreftsykdom, takket være forskningsgjennombrudd og bedre behandling. Fokus på psykososial støtte for kreftpasienter og deres pårørende er et høyt aktuelt tema. Kreftforeningen, Stiftelsen Innen 48 timer og Kreftomsorg Rogaland er pådrivere for implementering av psykososiale forhold i det allerede etablerte pakkeforløp for kreft. 

Montebellosenteret har arrangert livsmestringskurs for kreftpasienter og deres pårørende i 27 år, og har erfart at mange trenger hjelp og støtte i  endringene kreft har ført til i eget livet. Ikke minst gjelder dette også for pårørende.

En kreftsykdom kan snu livet opp ned for hele familien, og mange vil spørre seg selv "hva nå med livet mitt, dette var ikke som planlagt". Et kursopphold ved Montebellosenteret er nyttig for å få hjelp til å lære å leve med endringer som følger av kreft. Her møtes mennesker, både pasienter og pårørende i tilnærmet lik situasjon hvor erfaringsutveksling skjer i faglige tilrettelagte former hvor mestring står sentralt, og i mer uformell mellommenneskelig kontakt.  Målet med oppholdet er at kursdeltakerne tilegner seg økt innsikt om fysiske, psykiske og sosiale endringer som følge av kreft, og gjennom dette kan få nye perspektiver på livet videre. Tilbakemeldinger fra kursdeltakere forteller at de har fått inspirasjon og pågangsmot til livet videre. Ønsker du å høre mer om tilbudet, ta kontakt for mer informasjon eller del gjerne med andre om du kjenner noen dette kan være aktuelt for. 

Torsdag hadde Dagbladet et bilag "Sammen mot kreft" i anledning Verdens kreftdag. Her er det lagt ved linken til den digitale versjonen. På filmen forteller en pårørende og Hanna Baardsen fra Kreftsomsorg Rogaland om viktigheten med psykososial støtte for kreftpasienter og deres pårørende: 
http://www.altomdinhelse.no/kreft/stort-behov-for-psykososial-oppfolging

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer
Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs 05.03.2018 - Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og...
Les mer
En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening 20.02.2018 - I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May...
Les mer