• 62 35 11 00

I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May Lisbeth Graff. Torill ble invitert av Sandefjord Kreftforening til et medlemsmøte, for å informere om tilbudene til kreftpasienter og pårørende ved Montebellosenteret. Blant mange spørsmål som Torill fikk fra medlemmene, vil vi spesielt nevne to, som kan være nyttig for mange:

  • Montebellosenteret tilbyr muligheten av å ta med en nær pårørende som også kan være venn eller venninne, en viktig person for den enkelte når livet røyner på. Flere på møtet nevnte at de følte seg alene når det var par og vegret seg av den grunn til å søke om opphold. De satt stor pris på info de fikk om at du aldri var alene som «alenedeltaker», og muligheten til å ta med andre enn partner var viktig.
  • Muligheten av å kunne søke på andre kurs enn diagnosekurs (trinn 1) når kreften ikke var av ny dato og andre utfordringer etter hvert meldte seg som en senfølge. Dette er noe mange ikke visste var mulig.

«Jeg ble imponert og ydmyk i møte med mennesker som gir så mye av selg selv til så mange. Det var en glede å se hva er mulig når engasjement og medmenneskelig omsorg er drivkraften» sier Torill etter besøket. 

 

sandefjordkreftforening kjkkengjengenPå kjøkkenet møtte hun denne spreke gjengen hvor de 3 av 4 var passert 80 år og hvor den ene av damene nettopp hadde hoppet i fallskjerm på sin 82 års dag. De stiller hver uke opp og lager lunsj til ukens treff. (På bildet fra venstre: Kathy, Astrid (fallskjermhopperen) Ragnhild og Kari)

Sandefjord Kreftforening lønner en kreftsykepleier og en teolog i 50/50%  sammen med kommunene. Det bare viser oss at det finnes gode eksempler på å tenke helhetlig og ta konsekvenser av at kreft er mer enn fysisk sykdom.

Torill ble også fortalt at Sandefjord er tildelt Stafett for livet 2018 . En landsomfattende stafett som ble arrangert første gang i 2017 for å hedre alle kreftpasienter, pårørende og nærstående. Stafetten skal gå et døgn i dagslys, i nattemørke, i sol og regn for å symbolisere at kreft ikke tar pause, eller ferie. Det skal skapes en sosial arena for å minnes de som var, stå sammen med fighterne og glede oss over de som er friske. Det blir et minnerikt døgn 15.-16. september, så meld dere på dere som kan!

Sandefjord Kreftforening har bidratt med over 1 mill til Montebellosenteret siden 1994. Kr. 500 000 til oppussing av Blomsteravdelingen. Tusen, tusen takk!

Sandefjordkreftforening

Sandefjordkreftforening3Sandefjordkreftforening2
Sandefjord Kreftforening holder til i en fantastisk villa med gode rammer for møter mellom mennesker når livet utfordrer.

Mer om Sandefjord Kreftforening:

Sandefjord Kreftforening er en aktiv lokalforening, uten tilknytning til den nasjonale Kreftforeningen. De arbeider for at alle i kommunen som rammes av kreft skal få et helhetlig tilbud om hjelp og omsorg. Foreningen ble opprettet i 1986, og er en viktig grunn til at mange mennesker med kreftsykdom har fått, og får økonomisk og sosial støtte.

«Vi ønsker å henvende oss til kreftpasienter både under og etter behandling, samt alle pårørende og etterlatte og foreningen har egne omsorgstilbud». Foreningen var en viktig praktisk og økonomisk pådriver ved opprettelsen av Lindrende Enhet ved Nygård Sykehjem. Lindrende Enhet er nå flyttet til det nye SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER.

 Foreningen samarbeider med helse - og sosialetaten i Sandefjord kommune, og er en viktig støttespiller for kommunen, bl.a. ved å yte tilskudd (øremerket lønn) til kommunens tverrfaglige Kreftomsorgsteam.
Foreningen «markedsfører» seg nå både i Stokke og Andebu, dsv foreningen ønsker å inkludere hele den nye storkommunen Sandefjord (SAS) i sine tjenestetilbud.

For mer informasjon gå til Sandefjord Kreftforening sin nettsiden: http://www.sandefjordkreftforening.no

Mer informasjon om «Stafett for livet» finner du her: https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/

 

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer
Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs 05.03.2018 - Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og...
Les mer
En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening 20.02.2018 - I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May...
Les mer